Felnőtt szépirodalmi és szakirodalmi olvasóterem

FELNŐTT SZÉPIRODALMI ÉS SZAKIRODALMI OLVASÓTEREM - KÉZIKÖNYVTÁR

Olvasótermünkben nyugodt, kényelmes körülmények között tanulhatnak, kutathatnak, olvasgathatnak látogatóink. A polcokon lexikonok adattárak, segédkönyvek, egy-egy tudományterület elméleti és történeti összefoglalói nyertek elhelyezést. Leggazdagabb a társadalomtudományok (szociológia, politika, pedagógia, néprajz, történelem) és az irodalomtudomány könyvanyaga. Ebben a teremben található a médiatár gyűjteménye is.

A kézikönyvtárban került elhelyezésre 2db internetes szolgáltatást lehetővé tevő számítógép. (Az internet használati szabályzat elérhető honlapunkon.) Az olvasóteremben az eligazodást a feliratok, útmutatók és természetesen az olvasószolgálatban dolgozó könyvtáros segíti.

A tágas és világos terem új berendezése könnyen mobilizálható, így itt tarthatunk kisebb (30-40 fős) rendezvényeket (író-olvasó találkozók, könyvbemutatók).

A helytörténeti gyűjtemény is a kézikönyvtárban kapott helyet, ahol megtalálhatóak a városunkról és a környező településekről szóló dokumentumok. Ide kopogtathatnak be, akik pl.: Hatvan város híres szülöttjeiről, művészeiről, épületeiről, történelmi eseményeiről, oktatásáról, egészségügyéről, a testületi ülésekről vagy éppen a város fejlődéséről szeretnének informálódni. Folyamatosan gyűjtjük a múlt és a jelen korra vonatkozó dokumentumokat.

A gyűjtemény összetétele:

  • Könyvek. (Hatvan természeti viszonyairól, gazdasági életéről, politikai szervezetekről, a város közigazgatásáról, történelméről, intézményeiről, oktatásáról, kulturális életéről stb.)
  • Helyi kiadású újságok, folyóiratok, értesítők. (A Hatvanban megjelent napi és hetilapok eredeti példányai mikrofilmen 1900 – 1945 között.)
  • Cikk-kivágat gyűjtemény. (1975-tol az országos sajtóban Hatvanról megjelent cikkek fénymásolat formájában.)
  • Aprónyomtatványok: prospektusok, plakátok, meghívók.
  • Fotók, képeslapok, metszetek
  • Hangkazetták, videofilmek, helyi felvételek
  • Kéziratok, szakdolgozatok, képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei stb.