TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0064

Kedvezményezett neve: Ady Endre Könyvtár
Projekt címe: "TÉKAláka az Ady Endre Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában"
Támogatás összege: 13.956.137,-Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tartalma: A hatvani Ady Endre Könyvtár célja olyan oktatást támogató programok megvalósítása, amelyek hozzájárulnak a közoktatásban résztvevő gyerekek óvodai, tanórai és tanórán kívüli nevelésének támogatásához. Intézményünk 11 oktatási és nevelési intézménnyel kíván helyi és kistérségi szinten is hosszú távon együtt dolgozni. Közös célunk a gyerekek személyiségfejlődésének és képességeik kibontakoztatásának elősegítése, innovatív gondolkodásmódjuk kialakítása. A megvalósítandó programok hozzájárulnak a könyvtárhasználati ismeretek és a könyvtári szolgáltatások népszerűsítéséhez, a gyermekek kreativitásának fejlesztéséhez. A gyermektársaikkal közös tevékenységek erősítik aktivitásukat, motiváltságukat. Célunk megszerettetni a könyvet, az olvasást, népszerűsíteni a könyvtárhasználatot. Célunk, hogy növekedjen könyvtárba beiratkozott és könyvtárat használó gyermekek száma.
Tervezett befejezési dátum: 2015.06.30.
Projekt azonosító száma: TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0064

1-2