Muzeális értékű helyi sajtótermékek a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti gyűjteményében

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósulhatott a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár muzeális értékű helyismereti gyűjteményrészének, a helyi sajtó termékeinek egyedi, többnyire csak az intézményben meglevő dokumentumainak állományvédelme. Ezen értékes kiadványok köttetésével lehetővé vált archiválásuk, feltárásuk, szolgáltatásuk.

Történeti előzmények:

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a helyismereti sajtótermékek gyűjtését szinte a könyvtár alapításától kezdve (az 1950-es évektől) kiemelten kezeli. A kurrens és a retrospektív gyarapítás tervszerűen folyik. E helyi sajtótermékeket tartalmi és formai sokszínűség jellemzi. A teljesség igénye nélkül az alábbi típusokba sorolhatóak:

•    politikai, társadalmi;
•     mozgalmi újságok;
•    irodalmi, művészeti, tudományos folyóíratok;
•    hivatalos-közigazgatási közlönyök;
•    gazdasági lapok, szakmai közlönyök;
•    testületi, egyesületi lapok, híradók;
•    egyházi lapok;
•    diákújságok;
•    színházi, mozi, s zenei lapok (műsorok közlésével)
•    hirdetési lapok
•    sportújságok
•    vicclapok;
•    üzemi, vállalati, szövetkezeti lapok

A helytörténetírás számára a helyi sajtó anyaga alapvető történeti forrás. A sajtótörténet elsődleges forrásai a sajtótermékek. A helyi sajtó vizsgálatakor megismerhetők az országos sajtótörténeti folyamatok is, s válnak a nemzeti kultuális örökség részeivé.
A helyi lapok az adott kor krónikásai: cikkeikben, híreikben, hirdetményeikben tükröződnek a helyi politikai, gazdasági, kulturális folyamatok, feltárják az adott megye, város, település, ipari üzemek, szövetkezetek, iskolák, intézmények stb. életét. Ezekben a lapokban számtalan olyan információ rejlik, ami nem található meg semmilyen más forrásban.

A Bródy Könyvtár által az elmúlt 60 év alatt összegyűjtött, s kurrensen folyamatosan gyarapodó helyi sajtótermékek muzeális értéket képviselnek. Megőrzésük, archiválásuk, feltárásuk a megyei könyvtár alapvető feladata, hiszen ezek a lokális dokumentumok a sajtótörténetnek és a történettudománynak egyedülálló kutatási forássául szolgálnak.
Egy adott megye, város, település forrásdokumentumainak szerves részét képezik a helyi myomdatermékek, folyóíratok, heti- és napilapok és ezek közleményei.

A helyismereti időszaki sajtótermékek raktározása ún. önfeltáró raktározási módon, papírdobozokban, dossziékban, tékázva a könyvtár külső raktárában, meglehetősen rossz elhelyezési körülmények között történt.
2012-ben került sor a helyismereti gyűjtemény külső raktárában tárolt anyagainak a könyvtár központi raktárába való átköltöztetésére.
Rendeztük, kötésre előkészítettük azt a mintegy 370 féle Heves megyei időszaki kiadványt, amely az elmúlt évtizedek során a könyvtár helyismereti gyűjteményének jelentős, immár muzeális értékét képviseli.

Az AGRIA HUMÁN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. NYOMDAÜZEME elvégezte az általunk előkészített időszaki sajtótermékek restaurálási-kötési munkálatait.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Heves megyei sajtótermékeinek köttetése, majd leltárba vétele, biztonságos tárolási feltételeket teremtett. Az eddig, a használók elől elzárt helyi sajtótermékek rendezetten, beköttetve a könyvtár helyismereti gyűjteményében a polcokra kerülhettek. Ennek eredményeként lehetővé vált ezen értékes, különleges és egyedi gyűjtemény fokozott védelme, megőrzése, s a bennük rejlő információk feltárása, szétsugárzása, szolgáltatása a helytörténeti kutatók, érdeklődők számára.

Az egyes sajtótermékek bekötött példányai visszakereshetők a könyvtár web-oldalán található katalógusban:
http://www.brody.iif.hu/hu/eSearch

Szükség esetén tájékoztatást a könyvtár Helyismereti gyűjteménye nyújt az érdeklődőknek:

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 16.
Telefon: (36) 516-632 / 22 mellék
E-mail: guszman@brody.iif.hu

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó képgalériák: 

Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja