Bródy Sándor Megyei Könyvtár

A Goethe Intézet vándorkiállítása

Grass
magyarországi olvasói már bizonyára szembesültek a hírrel, hogy a
világhírû német író, a német háborús múlt feltárásának szimbolikus
alakja, a "nemzet lelkiismerete" bevallotta, 17 évesen rövid ideig
tagja volt a hírhedt Waffen SS-nek. "Azok, akik ítéletet akarnak
mondani, mondjanak ítéletet felettem. Én csak azt mondhatom, hogy egész
késõbbi életemet szégyenben éltem le emiatt"- mondta az író egy
televíziós interjúban.

A bejelentés mélyen felkavarta a német
társadalmat. Grasst írók és politikusok sora bírálta az elmúlt
napokban. A reakciók a legkülönfélébbek: van, aki a Nobel-díj
visszaadását követeli, mások az új könyve megjelenéséhez kapcsolódó
PR-akciónak minõsítik Grass bejelentését. Az általános kifogás, hogy a
beismerés sokat késett, ugyanakkor egyesek dicsérik, hogy Grass
egyáltalán a nyilvánosság elé mert állni, és ezzel tabut döntött: a
saját emlékmûvét.
Várjuk látogatóink véleményét a kiállításon elhelyezett vendégkönyvbe, amelyet továbbítunk a Goethe Intézetnek.
A kiállítással, az íróval kapcsolatos véleményüket e-mail címünkön is szívesen fogadjuk: fildiko@brody.iif.hu vagy bodobogi@brody.iif.hu.

 

Günter Grass mûvei könyvtárunkban

Regények, esszék, elbeszélések
Magyarul
A bádogdob
Békaszó
Beszéd a veszteségrõl
Az én évszázadom
A hal
Kutyaévek
Macska és egér
A Patkánynõ
Ráklépésben
Vesztfál csevely

Németül
Die Blechtrommel
Im Krebsgang
Katz und Maus
Mein Jahrhundert

Versek magyarul (zárójelben a fordítók nevével)
Bab és körte (Lator László)
Bútorok a szabadban (Kálnoky László)
Családiasan (Tandori Dezsõ)
Eszterág (Hajnal Gábor)
Éji Stadion (Kálnoky László)
A gõzkatlan-effektus (Hajnal Gábor)
Hitvallás (Kálnoky László)
A madárijesztõk (Kálnoky László)
Megváltozás (Kálnoky László)
Nyitott szekrény (Kálnoky László)
Panasz síkos idõben (Tandori Dezsõ)
Pontosság (Kálnoky László)
Rezesbanda (Kálnoky László)
Sikertelen betörés (Tandori Dezsõ)
Vallató (Hajnal Gábor)
Vita (Kálnoky László)

Videófilm
Günter Grass Bádogdob címû regényébõl Volker Schlöndorf készített
nagysikerû filmet 1979-ben mely szintén megtalálható gyûjteményünkben
videokazettán.

Kulturális Örökség Napjai könyvtárunkban


 

A Kulturális Örökség Napjai 1999
óta kerülnek megrendezésre Magyarországon. Eger város nyilvános könyvtárai – a
Bródy Sándor megyei és Városi Könyvtár, az Eszterházy Károly Fõiskola Könyvtára
és a Fõegyházmegyei Könyvtár - az idei évben csatlakoznak elõször a
rendezvénysorozathoz

Szeptember 16-án, szombaton KÖNYVTÁRTÚTÁRA várjuk az érdeklõdõket.
A túra során bemutatjuk a könyvtárainknak otthont adó mûemlék épületeket, és
ismertetjük a könyvtári szolgáltatásokat.

 

Útvonal

Líceum
épülete (benne az Eszterházy Károly Fõiskola Könyvtára és a Fõegyházmegyei
Könyvtár), Eszterházy tér 1.

Nagypréposti
Palota (benne a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár), Kossuth Lajos u. 16.

Megyeháza
épülete (benne a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Közigazgatási
Szakkönyvtára), Kossuth Lajos u. 9.

Program

8.45 – 9.00 Gyülekezés a Líceum épületének aulájában.

9.00 – 9.30 A
Líceum épületének története. A Díszterem bemutatása. A Eszterházy Károly
Fõiskola megújuló könyvtárának szolgáltatásai.

9.30 – 10.45
Fõegyházmegyei Könyvtár. A barokk terem építészeti és gyûjteményi értékeinek
bemutatása. A könyvtár olvasótermének gyûjtõköre, szolgáltatásai.

10.45 – 11.00
Séta a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba

 

11.00 – 11.55
A Nagypréposti palota építészeti értékei. A Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár helyismereti gyûjteményének bemutatása.

12.00 – 12.30
A Megyeháza épületének története. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Közigazgatási Szakkönyvtárának muzeális berendezése és gyûjteménye.

 

Csak azt tudjuk
igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s amit jól ismerünk és
szeretünk, arról gondoskodunk is .

Fedezze fel Ön is a
környezetét! Legyen útitársunk a könyvtártúrán!

 

 

A Kulturális Örökség Napjairól bõvebben a www.oroksegnapok.hu weboldalon
tájékozódhat.

PALÓC ÚT - hagyományõrzés könyvtáros szemmelA Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezete tisztelettel
meghívja tagjait 2006. szeptember 18-án  „PALÓC ÚT” – hagyományõrzés könyvtáros szemmel
c. szakmai kirándulásra.

Program:

8:00 óra     Indulás különjáratú
autóbusszal a Bródy Sándor Könyvtár épülete elõl (Eger Kossuth Lajos u. 16.)

8:30 óra     A Mátra keleti kapuja: Sirok

                  Köszöntõt mond
Lakatos István polgármester

                  A siroki Községi Könyvtár és Borics Pál szobrászmûvész hagyatékának megtekintése
Rajnavölgyi Vilmos könyvtáros vezetésével

9:15 óra     Séta a siroki várban

11:00 óra   Hagyományõrzés Mátraderecskén:

                  Zám Ferenc
polgármester köszöntõje

                  Népmûvészeti Ház (Deák Ferenc u. 1.)

                  Népmûvészeti
kiállítás, kézi szövés bemutató, vásárlási lehetõség

                  Palóc magángyûjtemény (Bem J. u. 3.)

                  A
palóc múlt tárgyi emlékei.

13:30         Ebéd a Két Vándor fogadóban – hagyományos palóc ételek

14:30         MKE Heves Megyei Szervezetének taggyûlése

                  Helyszín:
Mofetta Széndioxidos Szárazfürdõ és Gyógyászati Központ

Hivatásunk
könyvtáros: „Közelebb önmagunkhoz” c. szakmai beszélgetés és tréning

                  Vezeti:
Dr. Pataki Miklósné

16:30         Hazaindulás

Könyvtáros asszisztens képzõ tanfolyam

Könyvtárunk 2006. szeptember 12-tõl 2007. május végéig tartó könyvtáros asszisztens képzést indít.
A képzést a 11/2004. (IV.14.) NKÖM rendelet 1. számú melléklete 11.
sorszáma alatt kiadott szakképesítés szakmai követelményeinek
megfelelõen végezzük.
Tanfolyamunk 2 féléves: 220 elméleti és 120 gyakorlati órát foglal
magában, elméleti és gyakorlati vizsgával zárul. A vizsga várható
idõpontja: 2007. június vége. A képzési költség 37500,- Ft/félév, amely
a vizsgadíjat is tartalmazza.
A heti egyszeri (7 tanítási órás) foglalkozást keddi napokra
szervezzük. A tanfolyam helyszíne: Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár -- Eger, Kossuth Lajos u. 16. A gyakorlati órák igény szerint
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szakrészlegeiben vagy a
lakóhelyhez legközelebbi városi könyvtárban letölthetõk.
Jelentkezési lap és további információ: Farkas Márta, Komlóné Szabó Ágnes (tel: 36/517-576, fmarta@brody.iif.hu; szaboagi@brody.iif.hu).
Jelentkezési határidõ: 2006. augusztus 25.

Kiállítás a S³upski Nemzetközi Alkotótábor festményeibõl

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár és az Egri Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és barátait a S³upski Nemzetközi
Alkotótábor festményeibõl rendezett "Lengyel tájak" címû kiállítás
megnyitójára 2006. augusztus 14-én hétfõn 16.00 órára a könyvtár
aulájába.
A kiállítást megnyitja: Dr. Löffler Erzsébet, az Érseki Gyûjteményi Központ igazgatója.
A tárlat megtekinthetõ augusztus 24-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében.

Plakátkiállítás az Idegen Nyelvi Szakrészlegben

Football
nation címmel egy 16 plakátból álló kiállítást tekinthetnek meg az
érdeklõdõk az Idegen Nyelvi Szakrészlegben július 24-ig a részleg
nyitva tartási idejében.
A szigetországban a focinak hagyománya, igazi kultusza van. Bár nem õk
nyerték az idei világbajnokságot, a több mint másfél millió igazolt
játékos, és az 54000 klub bizonyítja, hogy az angol futballszeretõ nép,
a foci közösségi szórakozás, igazi összetartó erõ. Nem véletlen, hogy a
Liverpool indulója így kezdõdik: "You'll never walk alone". A
Manchester United, David Beckham, Sir Alec Ferguson vagy az Old
Trafford még azok számára is ismerõsen csengõ nevek, akik nincsenek
igazán otthon a foci világában. Nekik és a játék szerelmeseinek is
ajánljuk a brit focit bemutató kiállítást, és mivel a képek feliratai
angol nyelvûek, egy kis nyelvgyakorlásra is számíthatnak az érdeklõdõk.

Grafikai kiállítás

A
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és
barátait Uracs István grafikáiból rendezett kiállítás megnyitójára
2006. június 21-én, szerdán 16.00 órára a könyvtár aulájába.
A kiállítást megnyitja: Pataki József mûvésztanár.
Megtekinthetõ július 7-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében.

Könyvbemutató

Szeretettel meghívjuk a Felnémetrõl elszármazó Dóra Zoltán: "Nyelvemben élek" c. könyvének bemutatójára.
Idõpont: 2006. június 30., (péntek) 18 óra
Helyszín: II. sz. fiókkönyvtár (Felnémet, Kovács Jakab u. 35.)
Az estet megnyitja és a szerzõvel beszélget: Dr. Cs. Varga István, irodalomtörténész.

Szakmai továbbképzés Kassán

A
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, a Magyar Könyvtárosok
Egyesületet Heves Megyei Szervezete és a Bocatius János Nyilvános
Könyvtár szakmai továbbképzést szervezett 2006. május 25-26-án
"Szolgáltatásközpontú könyvtárak határon innen és túl"
címmel.
Helyszín: Bocatius János Nyilvános Könyvtár, Kassa

Program:
2006. május 25. csütörtök
10.00-11.00 A kassai városi könyvtár gyûjteményeinek megtekintése
11.00 - 12.30 Elõadások, tapasztalatcsere, beszélgetés a következõ témákról:
Minõségalapú szolgáltatási rendszer bevezetésének lépései az egri Bródy Sándor Könyvtárban;
Seniorok képzése internethasználatra a Bocatius János Nyilvános Könyvtárban, Kassán;
Tapasztalatok a használóképzés - internet-használat területén Egerben
12.30 - 13.30 Ebéd
13.30 - 15.30 Szakmai elõadások
A svidniki bibliobuszok - második decénium
Mozgókönyvtári ellátás - új szolgáltatás megvalósítása Heves megyében
15.30 Szállásfoglalás, kötetlen séta a városban
18.00 - 19.00 Vacsora, baráti találkozó

2006. május 26. péntek
9.00 - 12.00 Történelmi emlékhelyek Kassán. Közös séta és városnézés a
fõtéren, a Szent Erzsébet dóm, a Rodostói-ház, Miklós börtön, Márai
Sándor emlékkiállítás megtekintése.
12.00 - 13.00 Ebéd
13.00 - 16.00 Kirándulás Jászóra. A jászói cseppkõbarlang és a premontrei rend könyvtárának megtekintése.
16.00 Hazaindulás

A továbbképzést a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta

Az év legszebb német könyvei 2005

"Die schönsten Bücher des Jahres" címmel 2005 legszebb német könyvei
tekinthetõk meg az Idegennyelvi Szakrészlegben. A könyveket - melyek
között találunk lexikonokat, gyermekkönyveket, antológiákat,
tankönyveket, fotóalbumokat és egyéb szakkönyveket - az érdeklõdõk
kézbe vehetik, helyben olvashatják.
A kiállítás május 29-e és június-16-a között látható a részleg nyitva tartási idejében: hétfõtõl péntekig, 10-tõl 19-ig.

Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Tartalomátvétel

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja