Bródy Sándor Megyei Könyvtár

"KÖNYVTÁROS HIVATÁS - SZOLGÁLAT RÉGEN ÉS MA"

szakmai nap és ünnepi taggyûlés

2005. november 28. (hétfõ) 10 óra
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasóterme

Program:
10 óra: Megnyitó
Engel Tibor a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója

10.15 - 12 óra :
A "Könyvtáros pálya vonzóbbá tétele" stratégiai munkabizottság
tevékenysége. Az Etikai Kódex megjelenését elõkészítõ munkálatok.
Ea: Dr. Hangodi Ágnes (Könyvtári Intézet, Budapest)

A Könyvtáros Etikai Kódex.
Ea: Papp István (a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár ny. fõigazgatója)

12 - 13.30 óra: Ebéd

13. 30 - 16 óra: 30 éves az MKE Heves Megyei Szervezete. Ünnepi ülés.

Az Egri Fõegyházmegyei Könyvtár tudós könyvtárosai.
Ea: Kiss Péter (Érseki Levéltár, Eger)

Heves megyei könyvtáros-portrék.
Hozzászólók: Engel Tibor, Kocsis István, Májerné Pittner Olga, Repka Magdolna és még sokan mások.


A rendezvényt támogatja: Heves Megye Önkormányzata

EGY CSEPPben az EMBER - LENGYEL ANNA leveleskönyve

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt,
családját és barátait 2005. december 1-jén, csütörtökön 16.30 órára a
könyvtár olvasótermében tartandó könyvbemutatóra.
Vendégeink: Lengyel Anna, a könyv szerzõje, az Egy csepp emberség c.
rádiómûsor felelõs szerkesztõje és Rados Péter, a könyv összeállítója.

Családi rejtvényfüzet díjkiosztás

Lezárult A Nagy Könyv játék egyik nagysikerû Heves megyei akciója. A
Családi rejtvényfüzet megfejtõi részvételével került sor 2005. október
29-én könyvtárunk olvasótermében a rejtvényfüzet értékelésére és a
díjkiosztásra. A legjobb megfejtést beküldõket 3 kategóriában díjaztuk,
s minden résztvevõ könyvjutalmat kapott.
Különdíjban részesült
Fekete Tamás egri látássérült fiatalember, aki sajátos módon
kapcsolódott a játékhoz: Gárdonyi Géza Egri csillagok c. mûvét braille
írásra fordította.
A díjkiosztást "Tánc és zene a könyvtárban" címmel szórakoztató mûsor zárta.

II. Wass Albert Vers-és Prózamondó Verseny

FELHÍVÁS

A
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár szavalóversenyre hívja mindazon
irodalombarátokat, verskedvelõket, akik szívesen olvassák Wass Albert
mûveit és korunk költészetének értõ tolmácsolói.

A
Wass Albert Törzsasztal, Bonyhád Város és a Solymár Imre Városi
Könyvtár 2006. január 7-én rendezi meg a II. Wass Albert Vers-és
Prózamondó Versenyt Bonyhádon. A rendezõk szeretnék, ha az idei évtõl
az ország több helyén, valamennyi megyében megrendeznék a versenyt, és
a döntõre minden évben Wass Albert születésnapjához, a január 8-hoz
legközelebbi szombaton kerülne sor. A szavalóverseny megyei döntõjét a
gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár rendezi 2005. november 26-án,
szombaton.

A területi
válogató versenynek a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár ad helyet,
amelyre minden érdeklõdõt szeretettel meghívunk.

A szavalóverseny színhelye: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasóterme, Eger, Kossuth Lajos u. 16.
Idõpontja: 2005. november 12. (szombat) 15 óra

A versenyre nevezni lehet maximum 5-6 perces elõadással, két életkori kategóriában (14-24 éves korosztályban és 25 év felett)
- Wass Albert bármely mûvébõl vagy
- a Balassi Kard kitüntetésben részesült magyar költõk mûveibõl

Jelentkezni 2005. október 14-ig, írásban, a mellékelt jelentkezési lap beküldésével lehet.
Levelezési cím: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
3300 Eger, Kossuth Lajos u.16. A borítékra kérjük, írják rá: "Szavalóverseny"


A verseny elbírálásához szakértõ zsûrit kérünk fel, az eredményes
résztvevõk értékes könyvjutalomban részesülnek, kategóriánként az elsõ
két helyezett továbbjut a megyei döntõbe.

A felkészüléshez szükséges irodalom könyvtárunk olvasószolgálati osztályán megtalálható.
A versennyel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak kollégáinkhoz:
Balázsné Mihály Andrea és Kovácsné Halmai Rita (tel: 36/517-574,
36/516-632/24m.) további információval áll rendelkezésükre.

A
szavalóversennyel egy idõben a 14 éven aluli korosztály részére
meseillusztrációs versenyt hirdetett meg a bonyhádi Solymár Imre Városi
Könyvtár. Wass Albert csodálatos mesegyûjteményéhez, a Tavak könyve és
Az erdõk könyve meséihez várják a gyermekek rajzban megfogalmazott
gondolatait. Rajzokat A/4-es illetve A/3-as méretben 2005. november
30-ig az alábbi címre várják:
Solymár Imre Városi Könyvtár 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 50.

A BALASSI BÁLINT EMLÉKKARD DÍJAZOTTAI:
1997. Tóth Bálint
1998. Döbrentei Kornél; Wass Albert ugyanekkor életmûdíjként megkapta, halála miatt fia vette át késõbb
1999. Nagy Gáspár
2000. Buda Ferenc és posztumusz posztumusz Gérecz Attila
2001. Utassy József
2002. Farkas Árpád és Balassi-fordításaiért Ernesto Rodrigues
2003. Kiss Benedek és Balassi-fordításaiért Tereza Worowska
2004. Vári Fábián László és Balassi-fordításaiért Armando Nuzzo
2005. Ferenczes István és Balassi-fordításaiért Tuomo Lahde

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

"Himnusz a fákhoz"

A
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és
barátait H. Barbócz Ildikó "Himnusz a fákhoz" címû fotókiállításának
megtekintésére. A tárlat november 9-ig látogatható.

2005 a Fizika Éve - Einstein-Év

A
kettõs ünnep Albert Einsteinhez kapcsolódik, ugyanis ebben az évben
ünnepeljük a relativitáselmélet 100. évfordulóját és emlékezünk meg
Einstein halálának 50. évfordulójára. A vándorkiállítás a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár Idegen Nyelvi Szakrészlegében (Mûvészetek
Háza, Széchenyi u. 16. 2. em.) tekinthetõ meg.

"Összefogás a könyvtárakért, összefogás az olvasókért"

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

2005. október 3 - 9.  
 

"A megbocsátás minden erények közül a legértékesebb"
(Joseph Conrad)


"A MEGBOCSÁTÁS HETE"

Ezen a héten a lejárt
kölcsönzési határidejû dokumentumokért
nem kell késedelmi díjat fizetni!

 
       
2005. október 3 - október 8.  
  SZÍNES CERUZÁK  
   
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázatot hirdetett "Színes ceruzák"
elnevezéssel Heves megye ügyes kezû könyvbarátainak, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy
A NAGY KÖNYV
játék 100-as listájából választott kedvenc regényükhöz illusztrációt készítsenek.
A kiállítás a könyvtár aulájában megtekinthetõ 2005. október 3 - október 8.
között.
 
       
2005. október 5., szerda 16. 30 óra  
 

Egy csepp emberség -
Gondolatok a Kossuth Rádióban fél hét után 3 perccel Vendégeink:
Lengyel Anna a rádiós sorozat felelõs szerkesztõje
Rados Péter az írások szerkesztõje.
Szeretettel várjuk 2005. október 5-én szerdán, 16. 30 -kor
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasótermébe.
Könyvvásárlási lehetõség és dedikálás a helyszínen.

 
  Ûzve-hajszolva,
zaklatottan élünk, mégis hiszek az ember harmóniára törekvésében, az
értelemben, a munkában, az alkotásban, a lélekben. Hiszem, hogy van még
esélye a tartalmas, szép gondolatoknak, az erõt, kitartást, szeretetet
közvetítõ pillanatoknak. Naponkénti sorozatunk a Kossuth Rádióban, az
"Egy csepp emberség" is ezt bizonyítja.
Perjés Klára

Az
Egy csepp emberség elsõ kötetébõl sok ezer példány került az
olvasókhoz. Szakemberek mondják: nagy siker. Én azt mondom:
mindannyiunk nagy sikere. Most kíváncsian várom, hogy hányan
csatlakoznak hozzánk a második kötet megjelenése után, hiszen az Egy
csepp emberség különleges, titkos jelszó is lett, amelynek hallatán
emberek találnak egymásra.
Ezzel a hittel indítjuk útjára a második kötetet.
Hollós János

 
   
2005. október 10., hétfõ 17 órakor  
 

A Sunbooks Kft. és a Jonathan Miller Kiadó
közremûködésével bemutatjuk a Dalszövegkönyv: összes: 1980-2005
címû könyvet.
Vendégünk a szerzõ:
Müller Péter Sziámi,
zenész, költõ, a Jonathan Miller Kiadó vezetõje
Szeretettel várjuk 2005. október 10-én hétfõn, 17 órakor
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasótermébe.
Könyvvásárlási lehetõség és dedikálás a helyszínen.

 
    Müller
Péter Sziámi költõ, az URH, a KONTROLL-CSOPORT és a SZIÁMI együttesek
szövegírója és énekese. Ebben a kötetben a kezdetektõl a legújabbakig
az összes dalszöveg megtalálható, és hozzá a - mindmáig figyelemreméltó
megújulásokra képes - SZIÁMI zenekar új, megrázóan költõi és költõien
botrányos CD-je.
 
 
   
2005. október 10., hétfõ 9.30 órakor  
 

KÖNYVTÁROSOK TOVÁBBKÉPZÉSE HEVES MEGYÉBEN
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2005. október 10-én rendezi
hagyományos továbbképzését a megye településein dolgozó könyvtárosok
számára, melyre minden érdeklõdõ kollégát tisztelettel meghívunk!
A továbbképzést az eddigiektõl eltérõen tréning formában szeretnénk
lebonyolítani, tekintettel a 2005. tavaszán rendezett minõségfejlesztõ
tréningünk nagy sikerére, s a kollégák pozitív visszajelzéseire.
A rendezvényen 3 téma kerül elõtérbe:

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásai;
Használóképzés a könyvtárakban;
Játsszunk mesét!

A
továbbképzés célja, hogy rövid, gondolatébresztõ bevezetõ elõadások
után kisebb csoportokban, feladatok megoldásával konkrét, gyakorlati
ötleteket, megoldási javaslatokat adjunk, tapasztalatokat cseréljünk
egymással.
A témák ismertetését, a trénig szervezését a megyei könyvtár munkatársai végzik.

 
   
2005. október 26., szerda 16.30 órakor  
 

Felolvasóest
Gabriel García Márquez: Száz év magány címû mûvébõl
. Közremûködik:
Nádasy Erika,
a Gárdonyi Géza Színház színmûvésze.
Legyen egy élménnyel gazdagabb! Szeretettel várjuk
2005. október 26-án szerdán, 16. 30 - kor
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasótermébe.

 
    A
kolumbiai író regénye a latin-amerikai múltba kalauzol a középkortól a
XX. századig. Megismerhetjük a politikai viszonyokat, a számunkra
különös életmódot Mocando lakóinak életén keresztül. Kolumbia
történelmét a Buendia család életének bemutatásával kísérhetjük nyomon.


Ebben
a XX. századi történelemben az emberi lét alapkérdéseit kutatja az író,
kivetítve a regény szereplõire. A csendes kisváros lakói fellázadnak az
erõszak ellen és ezt 20 éves háború követi. Közben az idõ nem áll meg,
fejlõdik a technika, természeti katasztrófák, sikerek, kudarcok követik
egymást a szereplõk életében.
A regényt
keresztülszövi a misztikum, az idõ nem hagyományos, valós ábrázolása. A
hatalmas történelmi folyam ábrázolásában az író felejthetetlen
lélektani pillanatokat örökít meg, át- meg átszõve a magány, a
magányosság érzésével.
 
   
2005. október 27., csütörtök 17 órakor  
 

Nyelvi barangolások Angliában és Írországban. A program "idegenvezetõje", aki az elõadást képekkel
és sok zenével illusztrálja Csörgõ Erika,
nyelvtanár

Szeretettel várjuk a Nyelvi barangolások címmel induló sorozat elsõ elõadására
2005. október 27-én csütörtökön, 17 órakor
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
idegen nyelvi részlegébe.
Széchenyi u. 16. (Mûvészetek Háza II. emelet)

 
    Csörgõ
Erika több évig élt az Egyesült Királyságban, foglalkozott
könnyûzenével, verseket ír, fõleg angol nyelven. Jelenleg angol és ír
mitológiával, irodalommal foglalkozik az angol nyelv tanítása mellett.
Az elõadás magyar nyelvû lesz, de sok
érdekességet nyújt az angolul jól tudó diákoknak is és mindazoknak, aki
érdeklõdik az ország nyelve és kultúrája iránt. Reméljük, hogy
ösztönözni fogja azokat is, akiknek kicsit nehezebben megy a
nyelvtanulás.

 
   
2005. október 29., szombat 15.30 órakor  
 

A Nagy Könyv családi rejtvényfüzet
- Díjkiosztás a helyes megfejtést beküldõk számára.
Szeretettel várjuk a megfejtést beküldõket
2005. október 29-én szombaton, 16 órakor
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár olvasótermébe.

 
    A
NAGY KÖNYV 100-as listáján szereplõ mûvek alapján összeállított
rejtvényfüzetet készítettünk olvasóinknak a nyár elején. A feladványok
között a család apraja-nagyja találhatott magának töprengenivalót.
Vannak benne ránézésre "kapásból" megválaszolható furfangok, de
elõfordulnak olyan kérdések is, melyek próbára tehetik az emlékezetet.
Sõt olyan is akad, amelynek megválaszolásához szükséges fellapozni
egy-egy mûvet. A füzet elsõ fele kifejezetten a gyerekekhez szól, a
második része elsõsorban a felnõttek olvasmányélményeibõl merít.
Valamennyi helyes válasz pontokat ér. Akik a
legtöbb pontot összegyûjtötték, részt vesznek a Családi rejtvényfüzet
sorsolásán. A legeredményesebb megfejtõk között értékes családi
könyvcsomagok találnak gazdára.
 
   
2005. október 29., szombat 16 órakor  
 

Tánc és zene a könyvtárban

AZHARU AN NAHRI - A TÛZ VIRÁGAI
táncegyüttes
mûsora
Woodstocktól napjainkig

a VOX együttes mini koncertje
Grósz László - basszusgitár, ének
Takács György - billentyû, ének
Takács Gergõ - szólógitár, ének
Kovács Károly - dob

Szeretettel várjuk
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár aulájában
2005. október 29-én szombaton, 16.30-tól
tartandó táncbemutatóra és zenehallgatásra.

Gyermek-munkák kiállítása

Az egri Mûvészetek Háza, Kepes György Vizuális Központ gyermek alkotócsoportjainak kiállítása 2005. október 10-tõl a könyvtár aulájában tekinthetõ meg.

"Mondok mesét"

2005. szeptember 30-án, 14-16 óra között népmese mondással, népmese olvasással ünnepeljük a Népmese Napját a Gyermekkönyvtárban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk. Azt is, aki hallgatni szereti a meséket, és azt is, aki mondani is szereti õket.
BSK Gyermekkönyvtára, Eger, Sertekapu u. 38. 36/310-363

Szeretettel várja a meseolvasó gyerekeket és felnõtteket a Népmese Napján a III. sz. fiókkönyvtár (Eger, Kallómalom u. 88.) 15-18 óra között.
Ezen a napon az I. sz. fiókkönyvtár (Eger, Kolozsvári u. 25.) szeretettel vár minden mesét szeretõt  egy nagyszülõ-unoka "együttmesélésre" 14-16 óráig.

Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Tartalomátvétel

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja