Főoldal
Ez a gyűjtőoldalhoz tartozó tartozó tartalmakat tartalmazza.

Kapcsolat - a Heves megyei könyvtárosok lapja

A Kapcsolat című lap a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kiadásában negyedévente jelenik meg 1999 óta. Mint ahogy alcíme jelzi: "A Heves megyei könyvtárosok lapja" - a megye minden települési könyvtárába eljut, olvasóközönségét tehát a községi és városi könyvtárak dolgozói jelentik.

Statisztikai adatok

Heves megye településeinek könyvtári ellátása - statisztikai adatok

A könyvtári ellátás megoszlása Heves megyében 2012-ben:

Könyvtár-ellátási szolgáltató rendszer

A szolgáltatási rendszer küldetése

A községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban a felhasználók igényeit elégíti ki.

Könyvtári szolgáltatóhelyek Heves megyében

A szolgáltatóhely megnevezése
Település
Út/utca/tér
Hsz.

Települési könyvtárak Heves megyében

A könyvtár megnevezése Település Út/utca/tér Hsz. Irányító szám Telefon E-mail A könyvtár vezetője
Hanák Kolos Könyvtár és Közösségi Ház Abasár Ságvári u. 11 3261 37/360-896 E-mail Füzy Andrea
Általános Mûvelõdési Központ Könyvtára Aldeb

KÉPESLEVELEZŐLAPOK, FÉNYKÉPEK

FILMDOKUMENTUMOK

A megyéről, a településről szóló, itt játszódó filmek mellett könyvtárunk helyismereti
gyűjtőkörébe tartoznak az itt készített, itt forgatott filmek is.

A filmdokumentumok, a filmhíradók, a televízió-híradók fontos forrásául szolgálnak a
honismereti kutatásnak. A filmhíradó, a mindennapok történéseit bemutatva, mint történeti
kútfő, egyidejű forrásként jelenik meg. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a TV
EGER hírműsorainak gyűjtésével, feldolgozásával és közzétételével hozzájárul Eger és

CIKK és ANALITIKA adatbázis

Könyvtárunk Helyismereti Gyűjteménye az 1970-es évek közepétől folyamatosan gyűjti,
feldolgozza, feltárja a helyi, valamint az országos napilapokban, folyóiratokban megjelenő
helyi vonatkozású cikkeket és közleményeket lapkivágatok formájában.

E cikkgyűjtemény anyagának bibliográfiai leírásával é s a cikkek digitalizált közzétételével a
helyismereti forráspublikációkhoz való széleskörű hozzáférést kívánjuk biztosítani.

A cikkek teljes szövege elérhető a Központi könyvtárban, könyvtárközi kéréssel
elektronikusan és fénymásolatban is.

Újdonságainkból

junior
 
Angol Junior nyelvvizsgakötet

A kötet eredeti mintafeladatsorok közreadásával  nemcsak a  nyelvvizsgára való felkészülést segíti hanem általános gyakorlásra és készségfejlesztésre is kiválóan alkalmas. Az  audio CD-n bemutatja a szóbeli nyelvvizsga hallás utáni értés vizsgatípusát.  Használata változatossá teheti a nyelvórákat, érdekesebbé, motiválóbbá a nyelvtanulást.

Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja