Küldetésnyilatkozat

 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár települési és megyei feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, mindenki számára nyitott közösségi tér. A tudásalapú társadalom alapintézményeként feladata az, hogy az állampolgárok számára egyenlő eséllyel biztosítson szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz. Szolgáltatásait a felhasználói igények figyelembevételével, magas minőségi szinten kívánja megvalósítani. Megyei hatóköréből adódóan kiemelt feladatának tekinti, hogy a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban az ott élők igényeit elégíti ki.


Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja:

 • az oktatás különböző szintjein tanulókat
 • az életen át tartó tanulást
 • a szabadidő hasznos eltöltését
 • a gyermekek olvasóvá nevelését
 • a hátrányos helyzetűek ellátását
 • a megye természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatását, bemutatását
 • a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismerését
 • az egyetemes és nemzeti kultúra, a gazdaság, a tudomány és a művészet kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítését
 • a könyvtárkép társadalmi megítélésének javítását

 

A célok megvalósítása érdekében:

 • korszerű ismeretekkel rendelkező, felkészült könyvtárosokat alkalmaz
 • állományát folyamatosan fejleszti és sokoldalúan feltárja
 • könyvtárközi kölcsönzést nyújt és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait
 • korszerű technikai felszereltségen alapuló, a felhasználói igényekre gyorsan reagáló szolgáltatásokat kínál
 • szervezi a megyében működő könyvtárak összefogását, a szakmai továbbképzést, közös szolgáltatások kialakítását
 • rendezvényeivel bekapcsolódik a város és a megye kulturális életébe
 • széleskörű partnerkapcsolatot épít ki a fenntartó önkormányzatokkal, oktatási és kulturális intézményekkel, a civil szférával

 

Eger, 2014. január 8.