2010

Angol társalgási klub

November 11-én (csütörtökön) ismét lesz angol klub a Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteményben.  Rosemary 16 órától várja azokat, akik szeretnének angolul beszélgetni.

angol            angol2                  angol3

Léda Forgó felolvasóestje

ledaforgó
A Goethe Intézet, az Eszterházy Károly Fõiskola Német Nyelv és Irodalom Tanszéke valamint a Bródy Sándor Könyvtár meghívja az érdeklõdõket Léda Forgó magyar származású német írónõ felolvasására, a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi gyûjteményébe, 2010. november 3-án (szerdán) 16.00 órára. Léda Forgó "Vom Ausbleiben der Schönheit" címû új regényébõl olvas fel részleteket. Ezt követõen az írónõvel Szabó Csaba az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskola tanára beszélget német és magyar nyelven.

Fotók

Mesezenede és Hangfogócska

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/mesezenede/zsoka.bmpA Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett INFOTÉKA - Nevelési-oktatási intézmények tanórái, tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységeinek támogatása a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével  címû  Európai Uniós  pályázat keretében Gyermekkönyvtárunkban Mesezenede és Hangfogócska címen foglalkozásokat tartunk óvodai és általános iskolai együttmûködõ partnereinknek:

 http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/det_logo_kicsi.jpg      http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/umft_logo_kicsi.jpg

Pentagram

A Bródy Sándor Könyvtárban 2010. október 28-án (csütörtökön) 16.30 órától a Pentagram címû folyóirat mutatkozik be. Az elõadást kiállítás, diavetítés és élõzene kíséri.

Laár András: A költő - görbe tükörben

Laár András


Az Eszterházy Károly Fõiskola Kepes György Szakkollégiuma szervezésében indult 12 részes, Interaktív líra címû elõadássorozat hatodik részére 2010. október 27-én (szerdán) 15.30-kor kerül sor a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteményében. Az elõadó az ismert költõ, zenész, színész Laár András lesz, elõadásának címe: A költõ - görbe tükörben. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
 

Könyvillusztrációs pályázat - nyertesek

Dsupin Luca rajzaAz Irodalmi Honfoglaló Heves megyében címû honismereti programsorozat könyvillusztrációs pályázatának legjobb alkotásaiból kiállítást szervezünk 2010. november 8-13. között, amely  megtekinthetõ  a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Galériájában. A kiállítás anyaga a  késõbbiekben vándorkiállításként bejárja Heves megye  nagyobb könyvtárait (Heves, Gyöngyös, Hatvan, Bélapátfalva, valamint a Heves Megyei Pegagógiai Intézet Könyvtára).

A nyertesek névsora a bõvebben címszó után érhetõ el.
VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS A BEÉRKEZETT PÁLYAMÛVEKBÕL

 
  

Köszönet

könyvKöszönjük Nick Taylernek és családjának a Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteménynek ajándékozott angol és német nyelvû könyveket.
Egy Norman Mailer, egy Margaret Atwood. Egy nemzetközi bestseller és Bram Stoker parafrázis,  a Historian. Egy "kötelezõ" regény, a Catcher in the Rye. Tony Parsons híres regényének  -  Man and Boy – folytatása Man and Wife címmel. Anna Funder díjnyertes dokumentumregénye a Berlini Fal túloldaláról, a volt NDK-ról Stasiland címmel. Egy kuriózum Shakespeare szerelmeseinek: Who’s Who and What’s What in Shakespeare.

Fun and Games

Fun & GamesA Fun and Games sorozat kis vendégei ezúttal a Lenkey János Általános Iskolából érkeztek. Erdõsné Farkas Gabriella tanítványai köré Paul Illand, a program vezetõje angol hangulatot varázsolt sok játékkal, nevetéssel, vidámsággal. Ismét bebizonyosodott, hogy idegen nyelvet tanulni érdekes, izgalmas és nagyon szórakoztató is lehet.
 
támop      támop

Ciróka-kör - október 20.

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/ciroka/botond.bmp"Kõketánc, kõketánc,
kikerekítem,
Bekerekítem,
kõketánc."

Fotók

A kortárs magyar irodalom és az "Agria"

 Szeretettel meghívjuk Önt és kedves barátait
az Irodalmi Honfoglaló Heves megyében
címû programsorozatunk következõ elõadására:

A KORTÁRS MAGYAR IRODALOM AZ AGRIA CÍMÛ FOLYÓIRAT TÜKRÉBEN

A kerekasztal-beszélgetés vendégei a folyóirat szerkesztõi:
Anga Mária, Bertha Zoltán, dr. Ködöböcz Gábor,
Serfõzõ Simon és Szakolczay Lajos

Idõpont: 2010. október 21. csütörtök 16.00 óra
Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár, Böngészõ

Mindenkit szeretettel várunk!
 

FOTÓK

Kabai Zoltán: Célpontban a fiatalság


Kabai Zoltán

Az Eszterházy Károly Fõiskola Kepes György Szakkollégiuma szervezésében indult 12 részes, Interaktív líra címû elõadássorozat ötödik részére 2010. október 19-én (kedden) 17.30-kor kerül sor a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteményében. Az elõadó Kabai Zoltán 1970-ben született Szikszón, Miskolcon él. Pályáját az Új Bekezdés Mûvészeti Egyesületben kezdte. Több verseskötete is megjelent, recenziókat ír, testvéreivel (k.kabai lóránt, Kabai Csaba) alapító tagja az ÜljLeBélaSzedekLevest Munkacsoport nevû performanszcsoportnak. Publikációi megjelentek a Spanyolnáthában, a Pánsíp webfolyóiratban, napilapokban, közölte az Új Holnap, Parnasszus, Új Forrás, Magyar Mûhely, Napút, Palócföld.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Olvasnivaló - Huron's Checkbook

hurons

 

Salamon Gábor, Zoltay Melinda: Huron’s Checkbook
Nyelvtani magyarázat … hûha … nyelvtani szabály … ajaj …Na végre egy példával! Szóval így kell csinálni. Ebben a könyvben csakis a példákkal találkozhat a tanuló, és nem kell átugrania semmilyen magyarázatot, szabályt, fejtegetést. Elég, ha követi a példamondatot, és helyes mondatot fog alkotni.

 

Olvasnivaló - Der König verneigt sich und tötet

kőnigHerta Müller: Der König verneigt sich und tötet
Herta Müller 1953-ban született Romániában, a németek lakta Bánátban, Nitzkydorfban. 1973-tól 1976-ig germanisztikát és romanisztikát hallgatott a Temesvári Egyetemen. A diploma megszerzése után tanárként és fordítóként dolgozott, és ekkor kezdett írni is.
1984-ben, amikor megtagadta az együttmûködést a román titkosrendõrséggel, a Securitatéval, elbocsátották tanári állásából. Herta Müller azóta szabadfoglalkozású íróként dolgozik. 1987 elején férjével együtt áttelepült Németországba.
A román hatóságok által elrendelt publikációs tilalom ellenére Nyugaton már 1984-ben megjelent Niederungen címû elbeszéléskötete.
Herta Müller ekkor lett a német irodalom "felfedezettje". Egyedülállóan precíz és lenyûgözõ nyelven, virtuóz módon foglalkozik a román történelemmel és valósággal. Számos kötetével elismerést vívott ki a nemzetközi irodalmi életben: mûveit több mint 20 nyelvre fordították le, számos díjjal jutalmazták.
A Der König verneigt sich und tötet ("A király meghajol és gyilkol") költõi címet viselõ kötetében is a diktatúrában szerzett tapasztalataival foglalkozik, ezúttal egészen újszerû módon. A totalitárius állam nyelve áll a középpontjában: mit közvetít, és hogyan manipulálja az embereket ez a nyelv? Müller szerint Romániában a diktatúra idején az emberek mindennapjaikban fõleg a hétköznapi nyelvben élték ki az elnyomó rendszer miatt érzett dühüket. A mennyezetrõl lelógó egy szál villanykörtét orosz csillárnak hívták, a szotyolát orosz rágóguminak, s a káromkodást pedig olyan tökélyre fejlesztették, hogy egy-egy jól sikerült tiráda valóban levezette a feszültséget.
 

Olvasnivaló - Retro szótár

retrosz
Burget Lajos: Retro szótár – Korfestõ szavak a második világháborútól a rendszerváltásig.
A szó az élet tükre. Minden kornak megvannak a jellegzetes szavai.
Az idõsebbek emlékeznek még az orkánkabátra, a békekölcsönre, a fecske fürdõnadrágra, az ikertelefonra, a tantuszra és a társbérletre. A fiataloknak azonban már ismeretlenül és idegenül hangzanak ezek a szavak. Ezt felismerve a Tinta Könyvkiadó felkérésére Burget Lajos szerzõ 700 korfestõ szót gyûjtött össze szótárába, ahol felidézi, bemutatja és magyarázza õket. Még sokan emlékeznek a következõ jármûvekre: Csepel motorkerékpár, Dongó kerékpár, farmotoros Ikarusz. Sokan még talán hordták is az alábbi ruhákat: lódenkabát, viharkabát, klottnadrág. Volt, akit szülei a következõ csokiszelet valamelyikével lepett meg: Úttörõszelet, Újító, Inota, Ûrhajós szelet, Mecsek kocka. A mai tévénézõk közül is sokan nosztalgiával gondolnak vissza a következõ TV-mûsorokra: Táncdalfesztivál, Röpülj, páva!, Fekete – fehér, igen – nem, Riporter kerestetik.
 

Olvasnivaló - Klasszikus szócsaládfák

klasszikus

Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák. Nyelvünk görög és latin eredetû szavai
Tudta-e Ön, hogy uniformis, transzformátor, református, informatikus szavainkban egyaránt a latin forma szó rejtõzik?
Ehhez hasonló érdekességeket fedezhet fel az olvasó a Klasszikus szócsaládfák címû könyvben. Tótfalusi István 125 görög és latin alapszó kultúrtörténeti és mûvelõdéstörténeti útját követi nyomon. Bemutatja, hogy a görög és a latin nyelvbõl kiindulva, az olasz, a francia, a német, az angol és esetenként más nyelvek közvetítésével milyen lépésekben, milyen hangalaki változásokkal, milyen jelentésmódosulásokkal alakult ki a magyar szó.

Könyvtárlátogatás

MaklárA maklári I. István Általános Iskola ötödikes kisdiákjai, Simonné Pethes Anikó és Szincsák Petra tanítványai ismerkedtek a Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteménnyel.
Fotók: itt

EURODESK

A Bródy Sándor Könyvtár 2008 óta tagja az EURODESK hálózatnak, amely közel 3000 európai és mintegy 60 magyarországi partner irodával dolgozik. A fiatalok európai mobilitását segítõ információk közvetítésében tudunk így szerepet vállalni.
A Fiatalok Lendületben Program lehetõségeinek megismertetésére irányul az a felkeresõ sorozatunk, amelynek elsõ állomása 2010. október 15-én a Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában volt.

Fotók

Pillanatképek - fotókiállítás

A Bródy Sándor Megyei és Vársoi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és kedves barátait Hajts Krisztián Pillanatképek címû fotókiállításának megnyitójára 2010. október 18-án 16.30 órára a könyvtár Galériájába. A kiállítást megnyitja Jakab László, a Heves Megyei Esélyegyenlõségi Iroda vezetõje. A tárlatot bemutatja Dr. Holló István, az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója. A megnyitó háziasszonya Horváth Rozália, gyógypedagógiai asszisztens.
A kiállítás november 3-ig látogatható a könyvtár nyitva tartási idejében.
FOTÓK

Kalauzoló

Szabó T. AnnaOktóber 25-én hétfõn 17 órától a gyermekirodalom világába kalauzolja el az érdeklõdõket Szabó T. Anna és Both Gabi. Both Gabi

Mindenkit várunk szeretettel a gyermekkönyvtárba.
 
Szabó T. Anna író, költõ, mûfordító saját mûveibõl olvas fel, válaszol a kérdésekre és aranysityakot készít a gyerekekkel.

Both Gabi bemutatja a Csodaceruza gyermekirodalmi folyóiratot, s megmutatja, hol tájékozódhatnak nagy biztonsággal a szülõk és pedagógusok a gyermekirodalomról az interneten. 

A hónap verse - 2010. október

Fire and Ice
by Robert Frost
 
Some say the world will end in fire,
 Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
 But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
 To say that for destruction ice
Is also great,
 And would suffice.
 
Robert Frost amerikai költõ személyiségének és költészetének legfõbb jellemzõje az önfegyelem és az elszántság. Lírája konzervatív. Érzelmeit elrejti, de nem riad meg a tanulságok kimondásától.
A Fire and Ice talán legismertebb és legnépszerûbb verse. 1920-ban jelent meg elõször a Harper Magazinban. (Harper’s Magazine) A vers arról szól, hogyan pusztul majd el a föld. Tûz vagy jég végez majd velünk? Szomorúan aktuális kifejezéssel globális felmelegedés vagy eljegesedés?

A daloló, szökellő süsetekmadár

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/bebillermesekor/julikicsi.bmp

Családi mesekörünk õszi elsõ összejövetelén "madaraztunk".

Fotók 

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/umft_logo_kicsi.jpg      http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/tamop_log%25f32.jpg

dr. Kusper Judit: A női olvasás lehetőségeinek vizsgálata a feminista irodalomelméletek segítségével

Az Eszterházy Károly Fõiskola Kepes György Szakkollégiuma szervezésében indult 12 részes, Interaktív líra címû elõadássorozat negyedik részére 2010. október 12-én (kedden) 17.30-kor kerül sor a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteményében. Az elõadó az EKF magyar irodalmi tanszékének munkatársa dr. Kusper Judit, témája pedig A nõi olvasás lehetõségeinek vizsgálata a feminista irodalomelméletek segítségével.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Születésnapot tartottunk!

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/ciroka/suzanna.bmp2010. október 6-án a Ciróka-kör 1 éves születésnapján nagy csapat gyûlt össze a gyermekkönyvtárban, hogy közös mondókázással és játékkal ünnepelje ezt a nevezetes évfordulót. Ezután minden hónap elsõ és harmadik szerdáján találkozhatnak nálunk azok, akik szeretnének minél többet megismerni az ölbéli játékok, höcögtetõk, lógázók, tenyeresdik, hintáztatók, ringatók világából. A programmal kapcsolatban honlapunkról tájékozódhatnak.

Fotók

A TV Eger híradójából

Irodalmi Honfoglaló Heves megyében - pályázati eredmények

Hevesi "betûfaló" Rejtvényfüzet 14+
A rejtvényfüzet feladatainak megoldásával 305 pont volt megszerezhetõ. A szoros versenyre tekintettel a korábban tervezett 8 csapat helyett 10 csapatot jutalmazunk meg a Betûbulin való részvétel lehetõségével.
A rejtvényfüzet megoldásai megtekinthetõk itt (PDF fájl).
A nyertesek névsora a bõvebben címszó után érhetõ el.

     

Mese-mandalák

Tisztelettel meghívjuk önt és kedves barátait a Budapesti Fõvárosi Önkormányzat Mónosbéli Gyermekotthonában mûködõ képzõmûvész szakkör Mese-mandalák címû kiállítására a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Galériájába.
A kiállítás 2010. október 5 és 16. között látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.

Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja