2019. áprilisi hírlevél

 

Kányádi Sándor: Április hónapja

Bolondos egy hónap

április hónapja,

hol kalap a fején,

hol báránybőr sapka.

 

Köpenyegbe burkol,

ingujjra vetkőztet;

mutatja a tavaszt

hol nyárnak, hol ősznek.

 

Hiába próbálnád

kilesni a kedvét,

túljár az eszeden,

mire észrevennéd.

 

Búsnak teszi magát,

szeme könnyben ázik,

mindegyre lehunyja

sűrű szempilláit.

 

Aztán gondol egyet,

fülig fut a szája,

s ránevet a fényben

hunyorgó világra.

 

 

 Kedves Olvasónk!

 

Kányádi Sándor versével köszöntjük az áprilist és nyújtuk át Önnek a Bródy Sándor Könyvtár áprilisi programjait.

 

 

Központi Könyvtár, Böngésző (Kossuth L. u. 16.)

 

2019. április 1. hétfő 16 óra

 

IRODALOMRÓL, NYELVRŐL – KORSZERŰEN

ELŐADÁSOK AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIHEZ IRODALOMBÓL ÉS MAGYAR NYELVBŐL

Identitások és metaforák. Gondolatok Borbély Szilárd Nincstelenek című regénye kapcsán

Előadó: Kispál Dániel doktorandusz

 

Az előadás egyik központi elemeként megállapítjuk, hogy az eddig megjelent kritikákban és szaktanulmányokban előtérbe kerülő szociografikus értelmezés mellett milyen regénytípusok mentén/felől olvasható a Nincstelenek. Kitekintünk a szöveg tér-és időszerkezetére, ezeknek a hagyományostól eltérő, metaforikus értelmezési lehetőségeire, illetve jelentésteremtő struktúráikra. Megvizsgáljuk a sokak által kritikával illetett narrációt. Kitérünk az elbeszélő sajátos világlátására, identitásának formálódására és alapvető elemeire, valamint a regényben megformált alakok (elsősorban a család, parasztok, Mesijás) jelentésképző funkcióira

 A program az Eszterházy Károly Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetével és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatával közösen valósul meg.

 
2019. április 3. szerda 16.30

AJTÓK ÉS ÁTJÁRÓK – TALÁLKOZÓ ON SAIJAL

A TINIZUG (B)IRODALMA BEMUTATJA: RANDIZHATOK EGY ÍRÓVAL?

  Író, szerkesztő, viselkedéselemző. 2004-től a fantasztikus irodalom aktív tagja, 2011 óta a Könyvmolyképző Kiadónál az Aranymosás tehetségtámogató projekt vezetője. Sci-fi és fantasy regényeket, kisregényeket, novellákat ír. Ő On Sai, aki a hétköznapokon pedig Varga Bea névre hallgat.

 Hozd magaddal kedvenc On Sai kötetedet, és dedikáltasd a szerzővel!

  

2019. április 5. péntek 17 óra

ott-HON-itt

ROSTÁS BEA PIROS DLA szobrász kiállítása

A kiállítást megnyitja: Tőzsér Istvánné igazgató

 Immáron 9.éve, hogy a szobrásznő kiállít a Megyei Könyvtár Galériájában, és rendszeresen hoz társkiállítóként külföldi művészeket. A hagyományosan karácsony után rendezett kiállítás most tavaszra tolódott. Közben a fél lábbal egri lányka újra hazaköltözött szülővárosába, férjével Andreja Jovic illusztrátor, grafikusművésszel. A tavaszi tárlaton újabb, frissen készülő alkotásokat tervez bemutatni. A kiállítás megtekinthető 2019. április 20-ig.

 

2019. április 9. kedd 16.30

„KÉT POGÁNY KÖZT” az Erdélyi Fejedelemség közjogi helyzete a 16-18. században

Előadó: BALLA PÉTER

  A történelem során már a kezdetektől élénk vita kíséri az Erdélyi Fejedelemség mint államalakulat közjogi helyzetét: a középkori Magyar Királyság független folytatása, a Habsburgoktól leszakadó országrész vagy az Oszmán Birodalomnak meghódolt terület? Már a 16. században fellángoltak a viták, és sokak véleményét az befolyásolta, hogy melyik oldalon is állt. A kérdés folytatódott a 17. században, majd a 19. században történészek és jogtudósok próbálták meggyőzni egymást, különböző szempontok alapján, kinek lehet igaza.

Milyen érveket és ellenérveket hoztak fel saját igazuk bizonyítására? Miként vélekedtek a nagy jogtudosók a kora újkorban és később Erdélyről? Milyen forrásanyagok segítségével rekonstruálható a fejedelemkori Erdély berendezkedése? Előadásunk során ezekre a kérdésekre keressük a választ.

 

2019. április 11. csütörtök

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA A BRÓDY SÁNDOR KÖNYVTÁRBAN

Szavalj a szélben! Verselj az erkélyen!

Szavalatok és megzenésített versek a könyvtár erkélyén a Neumann János Gimnázium diákjainak előadásában. Felkészítő tanár: Hovanecz Fruzsina

17.00 „Születésnapomra” Irodalmi délután magyar költők verseiből

Ungvári P. Tamás műsora

 


2019. április 15. hétfő 16 óra

IRODALOMRÓL, NYELVRŐL – KORSZERŰEN

ELŐADÁSOK AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIHEZ IRODALOMBÓL ÉS MAGYAR NYELVBŐL

 Herédi Rebeka: Az ibseni dramaturgia jellemzői, az analitikus szerkesztésmód érvényesülése Ibsen Nóra (Babaszoba) című drámájában

Az analitikus dráma alapvetően a múlt és a jelen összefüggéseit tárgyaló történetet foglal össze. A múltban történt eseményeknek mindig van jelenbeli következményük. A dráma cselekménye a jelenben játszódik, a jelen idősíkja által sejlik fel a múlt egy-egy eseményszála, ami változást hoz a szereplők személyiségére nézve: maszkok eldobását, változást, szembesülést saját magukkal.  Ezt az egyszerűnek tűnő gondolatmenetet tárgyalja Ibsen Nóra című drámája. Előadásom közben arra fogok törekedni, hogy az analitikus dráma fő jellemzőit bemutassam Ibsen alkotásán keresztül, nem elhanyagolva a mű legfontosabb szimbólumait, valamint azok lehetséges jelentéstartalmait.

A program az Eszterházy Károly Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetével és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatával közösen valósul meg.


 

2019. április 17. szerda 16.30

SORSFORDULÓK-SORSFORDÍTÓK TÖRTÉNELMI SZEMELVÉNYEK ELŐADÁSSOROZAT

Nagy Szulejmán szultán

Előadó: Dr. Miskei Antal egyetemi docens

 Az Oszmán Birodalom minden bizonnyal legismertebb szultánja, I. Szulejmán – törökül: Süleymān – 1520-tól 1566-ig uralkodott. Elődei terjeszkedő politikáját folytatva tizenhárom hadjáratot vezetett személyesen, amelyek során meghódította Mezopotámiát, Dél-Arábiát, valamint csaknem az egész Kárpát-medencét és Észak-Afrikát. A kb. 30–35 millió főt számláló birodalmának területi kiterjedése – az ún. „vazallus” államok (Krími Kánság, Havasalföld, Moldva, Erdélyi Fejedelemség) nélkül – elérte a 2,2–2,4 millió km2-t. A korabeli előírásokat figyelmen kívül hagyva előbb felszabadította, majd feleségül vette kedvenc ágyasát, Hürremet, akihez Muhibbi néven gyönyörű szerelmes verseket írt. A magát fényességes padisahnak nevező szultán Szigetvárnál halt meg, síremlékének maradványaira 2015-ben bukkantak rá a régészek.

 

2019. április 24. szerda 16.30

PROGRAMOK A MAGYAR NYELV HETE ALKALMÁBÓL

Szecskó Károly: Pásztor Emil tanár úr című kötetének bemutatója

„Egy kedves, jóindulatú ember, egy felelősséget érző, következetes tanár, egy alapos tudós tekint reánk….Az egri tanérképző főiskola tanára, Pásztor Emil (1925-2004) könyvünk főszereplője.”

 

2019. április 25. csütörtök 16.00

PROGRAMOK A MAGYAR NYELV HETE ALKALMÁBÓL

Kommunikáció, nyelvhasználat a digitalizáció korában

Előadó: Dr. Hulyák-Tomesz Tímea PhD, főiskolai docens

 

 

Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény (Kossuth L. u. 18.) 

 

2019. április 2., 9. kedd 16.00

Bleib ruhig und lern Deutsch

NÉMET TÁRSALGÁSI KLUB ELIAS VENNEWALDDAL

Információ. Fekete Ildikó fildiko@brody.iif.hu

 

 

2019. április 5., 12., 26.péntek 16.30

Francia csevegő klub Tinguy Marie Eugenie-vel

A francia nyelvi készségek fejlesztése, nyelvgyakorlás és a frankofón kultúra megismerése

  

2019. április 8. és 22. hétfő 16.30

ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB LINDSEYVEL

Középiskolásoknak, egyetemistáknak és felnőtteknek

Információ. Fekete Ildikó fildiko@brody.iif.hu

 

2019. április 4., 11., 18., 25. csütörtök 16.30-18.00

MUSIX-BOX A KÖNYVTÁRBAN

Zenés ritmusjátékok klubja fiataloknak. Csoportok esetén bejelentkezés szükséges: zenid@brody.iif.hu, (36) 517-599

 

VÁROSOK ÉS TÁJEGYSÉGEK - poszterkiállítás a Budapesti Goethe Intézet anyagából 

Megtekinthető 2019. március 28-tól május 20-ig a könyvtár nyitva tartási idejében.

A kiállítás tizenhárom német várost és tájegységet mutat be, és mindig más-más témára helyezi a hangsúlyt mint például a természet, a szabadidő, a történelem, a kultúra, turizmus.

Elsősorban a németül tanulóknak, iskolai csoportoknak, nyelvtanároknak ajánljuk, mert minden tudásszintre alkalmazható és sokrétűen felhasználható a tanítás során.

A kiállításhoz A1-A2 szintű oktatási segédanyagok is tartoznak, amelyek az alábbi oldalon érhetők el.

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/sul.html

Információ. Fekete Ildikó fildiko@brody.iif.hu  

 

 

Gyermekkönyvtár (Bartók B. tér 6. I. e. 105.)

 

2019. április 3. és 10. szerda 10 - 11.30

PALINTA

Közös mondókázás, játék, ének 0-3 éves korig

Bejelentkezés szükséges: 36/310-363

 

 

2019. április 8. hétfő 17 óra

BÉBILLÉR – MEGTARTÓ ANYAFÖLD – MEGTARTÓ MESEFÖLD mesemondók nyomában - Családi program

Mese: Penavin Olga mesegyűjteményéből

Kézművesség: pom-pom labdák, hajpántok, kinőtt és tönkrement pólókból

 

Felsővárosi Fiókkönyvtár (Kallómalom u. 88.) 

2019. április 12. és 26. péntek 10.00 - 12.00

PALINTA

Közös mondókázás, játék, ének 0-3 éves korig. 

Bejelentkezés szükséges telefonon: (36) 310-363, feszter@brody.iif.hu

 

2019. április 25. csütörtök 17.00 - 19.00

MESETÁR - családoknak

Mese, játék és kézműveskedés családoknak: óvodás és kisiskolás gyerekekkel

Bejelentkezés szükséges telefonon: (36) 310-363, feszter@brody.iif.hu

 

 

Felnémeti Fiókkönyvtár (Eger-Felnémet, Kovács Jakab u. 35.)

 

2019. április 2. kedd 13 óra

Könyvtári órák időseknek

Mi történt anno? Beszélgetés aktuális irodalmi témákról.

  

2019. április 4. és 18. csütörtök 10 óra

PALINTA

Közös mondókázás, játék, éneklés kicsiknek nagyokkal

 

 

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!

 

CsatolmányMéret
2019.04.01._irodalomrol_nyelvrol_tv.jpg274.5 kB
2019.04.02._nemet_klub_tv.jpg239.78 kB
2019.04.03_onsai_tv.jpg230.23 kB
2019.04.05._kiallitas_rostas_bea_tv.jpg329.81 kB
2019.04.05._francia_tarsalgasi_klub_tv.jpg291.16 kB
2019.04.09._balla_peter_tv.jpg215.81 kB

Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Tartalomátvétel

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja