Magyar nyelvű zenei lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek
A zenei tájékoztatás során leggyakrabban használt magyar nyelvű zenei kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák (összeállította: Zsoldos Marianna):
 
 
 
KOMOLYZENE
 
Lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek:
 
Balázs István (1950-)
Zenei lexikon / Balázs István. - Átdolg. bőv. kiad. - Budapest : Corvina, 2005
316 p. : ill.
ISBN: 963-13-5453-9 
 
Balázs István (1950-) 
Középiskolai zenei lexikon / Balázs István. - Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 2000. - 242 p. : ill.
ISBN: 963-13-4736-2
 
Berkiné Szalóczy Dorottya
Zenei kislexikon / összeáll. Berkiné Szalóczy Dorottya. - [Budapest] : Fiesta : Saxum, 2001. - 188, [1] p. : ill. - (A tudás könyvtára, 1417-720X)
ISBN: 963-9258-13-X 963-9308-07-2
 
Böhm László
Zenei műszótár : magyarázatokkal, kottapéldákkal, táblázatokkal és hangjegyírás-útmutatóval / Böhm László. - Budapest : Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft., 1990. - 347, [1] p. : ill, kotta. - Az 1961-ben Budapesten, a Zeneműkiadó által kiadott mű reprintje
ISBN: 963-330-697-3
 
Brockhaus Riemann zenei lexikon / szerk. Carl Dahlhaus és Hans Heinrich Eggebrecht ; a magyar kiadás szerkesztője Boronkay Antal. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1983- . - 3 db 
1. köt., A-F 1983 638 p. : ill. - 963-330-474-1 
2. köt., G-N 1984 648 p. : ill. - 963-330-543-8 
3. köt., O-Z 1985 734 p. : ill. - 963-330-572-1
ISBN: 963-330-540-3
 
Csiffáry Tamás (1958-2010)
Magyar zenei helynevek / [szerk. Csiffáry Tamás]. - Budapest : Könyvmíves Kvk., 2002. - 525 p. 
ISBN: 963-9262-50-1
 
Darvas Gábor (1911-1985)
Zenei zseblexikon / Darvas Gábor. - 3. Kiad. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1987, cop. 1978. 341, [3] p. - Korábban Zenei minilexikon címen jelent meg
ISBN: 963-330-623-X
 
Denizeau, Gérard
A zenei műfajok képes enciklopédiája : újszerű zenetörténet / Gérard Denizeau ; ford. Aradi Péter, Reviczky Béla. - Budapest : Rózsavölgyi, 2009. - 271, [1] p.
ISBN: 978-963-87764-7-1
 
Gammond, Peter
Klasszikus zene : képes enciklopédia / Peter Gammond ; [ford. Szilágyi Tibor]. - Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1994. - 223 p. : ill.
ISBN: 963-09-3719-0
 
Heumann, Monika
Zenei lexikon gyerekeknek : a zene világának felfedezése / Monika és Hans-Günter Heumann ; Andreas Schürmann illusztrációival ; [ford. ... R. Keresztény Györgyi és Reviczky Béla]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2008. -191 p. : ill.
ISBN: 978-963-87764-2-6 
 
Hölzer Tamás
Szórakoztató zenei lexikon / összeáll. Hölzer Tamás ; [szerk. Kereszturi Szabolcs]. - Budapest : Enciklopédia, 2003. - 186, [1] p.
ISBN: 963-8477-72-5
 
Ittzésné Kövendi Kata
Magyar - angol zenei szaknyelvi szótár = Hungarian - English dictionary of musical terminology / összeáll. és szerk. Ittzésné Kövendi Kata ; [kiad. a] Jazzoktatási és Kutatói Alapítvány. - Budapest : Jazzokt. és Kutatói Alapítv., 2001. - 269, 282 p.
ISBN: 963-00-7182-7
 
Michels, Ulrich
Zene / Ulrich Michels ; [ford. Gádor Ágnes] ; grafikák: Ulrich Michels, Gunther Vogel. - Budapest : Athenaeum 2000, 2007, cop. 2003. - 560 p. : ill. - (Atlasz ; 12.)
ISBN: 978-963-9471-20-7
 
Pándi Marianne
Hangversenykalauz / Pándi Marianne ; kieg. Könyves Klaudia. - [Budapest] : Saxum, [2005]-[2006]. - 4 db
 
Szabolcsi Bence (1899-1973)
Zenei lexikon / Szabolcsi Bence, Tóth Aladár ; főszerk. Bartha Dénes ; szerk. Tóth Margit. - Átd. új kiad. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1965. - 3 db
1. köt., [A-F] 1965 688 p. 
2. köt., [G-N] 1965 726 p.
3. köt., [O-Z] 1965 768 p. 
 
Szabolcsi Bence (1899-1973)
Zenei lexikon / szerk. Szabolcsi Bence és Tóth Aladár. - Budapest : Győző, 1930-1931. - 2 db
 
Székely András (1929-)
Ki kicsoda a magyar zeneéletben? / szerk. Székely András. - 2. bőv. kiad. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1988. - 546 p.
ISBN: 963-330-672-8
 
Szikszayné Dobronyi Erzsébet
Zenei kislexikon : [általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / [írta Szikszayné Dobronyi Erzsébet]. - [Debrecen] : Aquila, 2007. - 297, [1] p. : ill.-  (Diákszótár)
ISBN: 978-963-679-628-0
 
Weeks, Marcus
Zene / Marcus Weeks ; ford. Petrányi Judit. - Budapest : Képzőműv. K., cop. 2005. - 144 p. : ill. - (Mű - értő sorozat)
ISBN: 963-3370116
 
Zenetörténet
 
Bánki Gábor
Zenesuli : zenetörténeti füzetek. - Pomáz : Comenius, 2000-
1. A zeneelmélet alapjai
2. Népzenei alapismeretek
3. A gregorián zene, a többszólamúság kialakulása és a reneszánsz zenéje
4. A barokk és a bécsi klasszikus zene
5. A romantika zenéje
6. Az impresszionizmus, a 20. század zenéje, a dzsessz, a rockzene és társai 1-2.
7. Világ-csokor : nemzetiségeink, rokon népeink és a környző népek népdalai, valamint sok európai és távolabbi nép dallama : ballagó-dalok : énekek iskolai ünnepekre
 
Beyer István (1950-) 
Zenetörténet, zeneirodalom / [szerző: Beyer István] ; [rajz. Nagy Levente]. - Debrecen : Pedellus, 2004. - 122, [9] p. : ill. 
 
Blackwood, Alan (1932-)
A világ zenéje / Alan Blackwood ; [ford. Kiss Tamás, T. Pálos Anna]. - Budapest : Origo, 1994. - 256 p. : ill.
ISBN: 963-8126-03-5 
 
Bohlman, Philip V.
A világzene / Philip V. Bohlman ; [ford. Koltai Ágnes]. - [Budapest] : M. Világ, 2004. - 190, [1] p. : ill.. -  (Summa, 1785-3451)
ISBN: 963-9075-29-9 
 
Darvas Gábor (1911-1985)
A totem-zenétől a hegedűversenyig : a zene története 1700-ig / Darvas Gábor. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1977. - 339 p.
ISBN: 963-330-201-3
 
Darvas Gábor (1911-1985) 
Zene Bachtól napjainkig / Darvas Gábor
Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1981. - 397 p. : ill. - (Orfeusz könyvek, 0133-8463)
ISBN: 963-330-400-8
 
Dietel, Gerhard (1953-)
Zenetörténet évszámokban / Gerhard Dietel ; [ford. Pálvölgyi Endre et al.]. - Budapest [etc.] : Springer Hungarica, 1996. - 2 db 
1. köt., A 2. századtól 1800-ig. - XII, 471, XIII-XXXVI p. - 963-8455-85-3 
2. köt., 1800-tól napjainkig. - VIII, 474-901, IX-XXIV p. - 963-8455-86-1 
ISBN: 963-8455-84-5
 
Dobszay László (1935-2011)
Magyar zenetörténet / Dobszay László. - 2., bőv. kiad Budapest : Planétás Kiadói és Kereskedelmi Kft., [1998]. - 439 p. : ill. - (Jelenlévő múlt, 1417-5932)
ISBN: 963-9014-23-0
 
Falvy Zoltán (1928-)
A magyar zene története / Falvy Zoltán. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. - 165 p. : ill.
ISBN: 963-18-9533-5 
 
Gray, Anne
Komolyzenei kalauz / Anne Gray ; [ford. Szécsi Noémi]. - Budapest : Tericum, cop. 2005. - 460, [1] p.
ISBN: 963-8453-91-5
 
Heumann, Monika
Zenetörténet gyerekeknek : varázslatos időutazás a zene világában / Monika és Hans-Günter Heumann ; Andreas Schürmann illusztrációival ; [fordították: R. Keresztény Györgyi és Reviczky Béla]. - Budapest : Rózsavölgyi, 2007. - 176 p. : ill.
ISBN: 978-963-87007-5-9
 
Kacsoh Pongrác (1873-1923)
A zene története / Kacsóh Pongrác. - Utánny. - [Budapest] : Anno Kiadó BT, [1997]. -  [8], 116 p. : ill. - Megj. "A zene fejlődéstörténete" címmel, Budapest : Athenaeum, 1909
ISBN: 963-9066-04-4
 
Kelemen Imre (1931-)
A zene története 1750-ig / Kelemen Imre. - 4. kiad. Budapest : Nemz. Tankvk., 2003. - 377, [1] p. : ill. - Főiskolai tankönyv
ISBN: 963-19-4567-7 
 
Kendall, Alan
A klasszikus zene krónikája : a nagy komponisták életének és zenéjének hangulatos naplója / Alan Kendall ; [ford. Sarka Edina]. -  [Debrecen] : Patricia Kv., cop. 2007
288 p. : ill. 
ISBN: 978-963-9786-01-1
 
Képes magyar zenetörténet / szerk. Kárpáti János ; írták Batta András [et al.]. - 2. átd. bőv. kiad. - Budapest : Rózsavölgyi, 2011. - 320 p. : ill. + 2 CD
ISBN: 978-615-5062-05-5
 
A klasszikus zene : [zeneszerzők, művészek, hangszerek, fő művek] / főszerk. John Burrows ; Charles Wiffen közreműködésével ; mtársak: Robert Ainsley [et al.] ; [ford. Gellért Marcell]. - Budapest : Mérték, 2006. - 512 p. : ill. - (Útitárs kézikönyvek, 1788-5108)
ISBN: 963-9693-05-7
 
Körber Tivadar (1933-)
Az európai zene története a középkortól a 20. századig / Körber Tivadar ; [közread. a] M. Táncművészeti Főiskola. - 3. jav. kiad., utánny. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2008
115 p. : ill. 
 
Kovács Sándor (1949-) 
Orfeusz hangzó zenetörténet / [közread. a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma. -  [Budapest] : Nemzeti Kulturális Alap. Zenei Kollégiuma, [1997-1998]. - 8 db + CD
1., Középkor és reneszánsz : gregorián és ó-latin liturgiák énekei : a XII-XIV. század többszólamúsága : reneszánsz vokálpolifónia : Josquin des Prés és Palestrina / Kovács Sándor méret
2., Barokk : Purcell : barokk kantáták, oratóriumok : a barokk concerto : Bach orgonazenéje / Malina János 
3., Bécsi klasszika : Haydn-szimfóniák : vonósnégyesek : Mozart-zongoraversenyek : Beethoven / Farkas Zoltán 
4., Romantika (I.) : romantikus német dalok : romantikus zongoramuzsika : romantikus zenekari művek : romantikus versenyművek / Halász Péter 
5., Romantika (II.) : Liszt zongoraművei : orosz zene a 19. században : az olasz opera: Verdi : a német opera: Wagner / Papp Márta 
6., Késő-romantika és XX. század (I.) : a századforduló német-osztrák zenéje : a 20. századi német-osztrák zene : a századforduló francia zenéje : 20. századi francia zene / Kovács Sándor 
7., Késő-romantika és XX. század (II.) : a századforduló olasz zenéje : Stravinsky : korunk zenéje (I.) : korunk zenéje (II.) / Dalos Anna 
8., A magyar zene századai : a kezdetektől a 19. század végéig : a 20. század első felének magyar zenéje : Bartók : magyar zene 1945 után / Szitha Tünde
 
Magyarország zenetörténete / szerk. Rajeczky Benjamin ; [kész. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében]. -Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988-
1., Középkor. - 1988. - 627 p., [40] t. : ill. - Bibliogr. : p. 590-617. - 963-05-4580-2 
2., 1541-1686. - 1990. - 622 p., [24] t. : ill., részben kotta. - Bibliogr.: p. 564-593. - 963-05-5319-8 
ISBN: 963-05-4579-9 
 
Menuhin, Yehudi (1916-1999)
Az ember zenéje / Yehudi Menuhin és Curtis W. Davis. - 2. kiad. Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1982, cop. 1981. - 318 p., XVI t. : ill.
ISBN: 963-330-453-9 
 
Oldal Gábor (1915-)
Zene futószalagon : a szórakoztató muzsika világtörténete / Oldal Gábor. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1981. - 388 p.
ISBN: 963-330-372-9 
 
Pécsi Géza (1927-)
Kulcs a muzsikához : művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek / Pécsi Géza. - 10. bőv. kiad. - Pécs : Kulcs a muzsikához K., 2003. - 391, [1] p. : ill.
 
Stanley, John (1943-)
Klasszikus zene : mesterek és mesterművek a kezdetektől napjainkig / John Stanley ; [ford. Draskóczy Piroska]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2006. - 280 p.
ISBN: 963-09-4835-4 
 
Szabolcsi Bence (1899-1973)
A zene története : az őskortól a XIX. század végéig / Szabolcsi Bence. - 6. rev. kiad. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1984, cop. 1940. - 477, [3] p. - (Szabolcsi Bence művei / szerk. Bónis Ferenc ; 4)
ISBN: 963-330-508-X
 
Szabolcsi Bence (1899-1973)
Bevezetés a zenetörténetbe / Szabolcsi Bence ; [bev.] Bónis Ferenc. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1977. - 156, [4] p. - (Szabolcsi Bence művei ; 1)
ISBN: 963-330-223-4
 
Szabolcsi Bence (1899-1973)
A magyar zenetörténet kézikönyve / Szabolcsi Bence ; sajtó alá rend. Bónis Ferenc. - 3. átd. kiad - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1979. - 371 p. : ill. - (Szabolcsi Bence művei / szerk. Bónis Ferenc ; 2)
ISBN: 963-330-173-4
 
Wicke, Peter
A szórakoztató zene Mozarttól Madonnáig / Peter Wicke ; [ford. Borbély Mária, Magyar István, Klément Krisztián]. -  [Budapest] : Athenaeum Kiadó Kft., [2000]. - 295 p. : ill.
ISBN: 963-85966-9-4
 
Wörner, Karl Heinrich (1910-1969)
A zene története : tankönyv és kézikönyv egy kötetben / Karl H. Wörner ; [ford. Bősze Ádám és Ránki András]. - Budapest : Vivace, 2007. - XV, 712 p. 
ISBN: 978-963-06-2002-4
 
A zene képes kalauza / főszerk. Robert Ainsley ; [közrem.: Jeremy J. Beadle et al.] ; [ford. F. Nagy Piroska]. - [Utánny.] [Budapest] : Pannonica, [2004]
271, [1] p. : ill.
 
A zene könyve / [szerk. Gill Rowley] ; [főszerk. Chester Fisher] ; [szerzők Neil Ardley et al.] ; [magyar vált. Révész Dorrit]. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, cop.1981. - 190 p. : ill.
ISBN: 963-330-350-8
 
KÖNNYŰZENE
 
1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz / főszerk. Robert Dimery ; előszó: Michael Lydon ; [ford. Barna Emília et al.]. - Felújított kiad. - [Budapest] : Gabo, cop. 2007. - 960 p. : ill. 
ISBN: 978-963-689-070-4 
 
303 magyar lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz / [szerk. Dömötör Endre] ; [... szerzői: Bihari Balázs et al.]. - Budapest : Gabo, 2008. - 336 p. : ill. 
ISBN: 978-963-689-244-9 
 
Dalia László
A dal ugyanaz marad... / Dalia László, B. Molnár László. - Budapest : Media Nox K., 2002. - 288 p. : ill. 
ISBN: 963-862146x
 
Dám László
Rockszámla / Dám László ; az Ifjúsági Rendező Iroda kiadványa. -  [Budapest] : IRI, [1987]. - 396 p. : ill.
ISBN: 963-02-5217-1
 
Frölich Tamás
Hard rock & heavy metal enciklopédia / [Frölich Tamás]. - [Budapest] : Ex Design, [2001[-[2004]. - 2 db : ill.
 [1.], A-K. - cop. 2001. - [6], 509 p. - 963-00-6928-8 
2., L-Z. - cop. 2004. - [6], 720, [46] p. - 963-216-219-6 
ISBN: 963-00-6927-X
 
Géczi László
365 nap alatt a rock körül / Géczi László ; [... karikatúráit Dluhopolszky László kész.. -  [Budapest] : Palatinus, 2003. - 412, [1] p. : ill.
ISBN: 963-9380-90-3
 
Göbölyös N. László (1956-)
Lemezlényeg portalanul : szubjektív LP-történet : 1965-1975 / Göbölyös N. László. - Budapest : Pallas Páholy, cop. 2008. - 345 p. : ill.
ISBN: 978-963-87995-2-4
 
Hérics Nándor
Zenészportrék / [a festményeket, a riportokat ...] Hérics Nándor [kész.] ; [művészettörténeti tanulmány Wehner Tibor] ; [zenetörténeti öszefoglaló Zoltán János] ; [előszó Bródy János] ; [reprod. Sulyok Miklós]. - Budapest : Hérics Neon Design, 2006. - 171, [2] p. : ill.
ISBN: 963-229-542-0
 
Hoffmann, Raoul
Rocksztori / Raoul Hoffmann. - Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1987. - 299 p. : ill.
ISBN: 963-281-820-2 
 
Jávorszky Béla Szilárd
A magyarock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Népszabadság Rt., 2005- . - (Népszabadság-könyvek)
1., A beatkezdetektől a kemény rockig / [fotó: Bágyoni Gábor et al.]. - 2005. - 446, [1] p. : ill. - Bibliogr.: p. [447]. - 963-85600-8-8 
2., Az újhullámtól az elektronikáig / [fotó: Antalfay László et al.]. - 2006. - 624 p. : ill. - Bibliogr.: p. 624. - 963-87072-2-4 
 
Jávorszky Béla Szilárd (1965-)
A rock története / Jávorszky Béla Szilárd, Sebők János. - Budapest : Glória, [2005]-
1., 50, 60 évek. - cop. 2005. - 560 p. - Bibliogr.: p. 558. - 963-9587-09-5
2., 70 évek. - cop. 2007. - 544 p. - Bibliogr.: p. 543. - 978-963-9283-74-9
 
Képes rock enciklopédia A-tól Z-ig / szerzők Gurály László et al. - Budapest : Zeneműk., 1987. - 192 p. : ill.
ISBN: 963-330-649-3
 
Ki kicsoda a magyar rock zenében? / [összeáll. Czippán György ; a kötet anyagát Both Erzsébet et al. írta. -  [Budapest] : ILV, 1982. - 151 p. ; 20 cm. - (IM exkluzív, 0231-1194)
ISBN: 963-422-518-7
 
Kikli Tivadar (1921-2007)
Magyarnótaszerzők, énekesek és népdalosok lexikona / szerk. Kikli Tivadar ; [adatközlők és segítők: Kikli Tivadarné et al.]. - Szeged : Bába és Társai Kiadó Kft., 1999, 240 p. -  (Tisza hangja, 1418-9607 ; 17.)
ISBN: 963-9144-30-4 
 
Kikli Tivadar (1921-2007)
Magyarnótaszerzők, énekesek és népdalosok lexikona 2. / szerk. Kikli Tivadar
Szeged : Bába, 2004. -134 p. : ill. ; 24 cm
ISBN: 963-9511-71-4
 
Kiss István Zoltán
Magyar könnyűzenei lexikon 1962-től / Kiss István Zoltán. - Budapest : ZAJ-ZONE, 1998. - 467, [32] p. : ill.
ISBN: 963-036056X
 
Kömlődi Ferenc
Mennyek kapui : az elektronikus zene évtizede / Kömlődi Ferenc, Pánczél Gábor ; [fotók: Martin Holtkamp et al.] ; [közread. a] Re:Creation Kft.. - Budapest : Re:Creation, 2001. - 469 p. : ill. 
ISBN: 963-00-8883-5 
 
Pozsonyi Ádám
A Lenin-szobor helyén bombatölcsér tátong : a magyar punk története, 1978-1990 / Pozsonyi Ádám. - 2. bőv. és jav. kiad. Budapest : Mucsa Kv., 2003. - 236 p. : ill. ISBN: 963-430320X
 
Sebes Tibor (1929-2011)
Popzsebkönyv : Popvilág, stílusok és irányzatok, poplexikon / [szerkesztette Sebes Tibor]. - 2. jav., bőv. kiad. [Budapest] : ILV, 1981. - 239 p. : ill.
ISBN: 963-422-400-8* 
 
Sebők János (1951-2013)
A Beatlestől az Új Hullámig : A rock a hetvenes években / Sebők János. - Budapest : Zeneműk., 1981. - 362 p. : ill.
ISBN: 963-3304229 
 
Sebők János (1951-2013) - Szabó Béla (1951-)
Könnyűzenei lexikon / [szerk. Sebők János, Szabó Béla] ; [szerzők Barcs Endre et al.]. - Budapest : IPV, 1987. - 571 p.
ISBN: 963-316-158-4
 
Sebők János (1951-2013)
Rock : az ifjusági Rendező Iroda kiadványa / szerk. Sebők János. - [Budapest] : IRI Reflex Szerk., [1986]. - 184 p., [16] t. 
 
Sebők János (1951-2013)
Woodstock népe : a legenda és a tények : nem képzelt riport egy amerikai popfesztiválról / Sebők János. - Budapest : Népszabadság Zrt., 2009. - 269 p. - 
(Népszabadság könyvek)
ISBN: 9789639709812
 
St. Michael, Mick
Heavy metal / Mick St Michael ; ford. Horváth Gábor. -  [Pécs] : Alexandra, [1994]. - 62, [2] p. : ill.
ISBN: 963-8409-39-8
 
Szakács Gábor (1951-)
Így volt..., ez van..., hogy lesz? : magyar beatológia : oknyomozati beszélgetés-gyűjtemény képekkel / Szakács Gábor ; fotók Galambos Anita et al.. - Budapest : Nemz. Korona K., 1996. - 119 p. : ill.
ISBN: 963-85602-0-7
 
Szakács Gábor (1951-)
Nagy rock 'n' roll könyv / Szakács Gábor ; [fotók: Antal Orsolya et al.]. - Budapest : Holoprint, cop. 2004. - 424 p., [8] t. : ill.
ISBN: 963-216-329-X 
 
Szőnyei Tamás (1957-)
Az új hullám évtizede / Szőnyei Tamás. - Budapest : Laude Kiadó, 1989-
1. 1989. - 339 p., [16] t. : ill. Diszkogr.: p. 317-333. - 963-02-6494-3
2. 1992. - 485, [2] p. : ill., fotó Diszkogr.: p. 431-463. - 963-7467-06-8 
ISBN: 963-02-6970-8
 
Tardos Péter (1924-1984) 
Beat kislexikon / Tardos Péter. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1971. - 167 p. : ill. 
 
Tardos Péter (1924-1984) 
Rock lexikon / Tardos Péter. - 2. jav., bőv. kiad Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1982. - 356 p. : ill. 
ISBN: 963-330-436-9 
 
Zoltán János
Képes pop-rock enciklopédia / Zoltán János ; közread. a] Yellow & Blue Produkció. - Budapest : Yellow & Blue Kft., 1999. - 318 p. : ill.
ISBN: 963-03-7214-2
 
BALETT
 
Koegler, Horst
Balettlexikon / Horst Koegler ; a magyar kiadást szerk. Körtvélyes Géza ; [az új magyar címszavakat írta Dienes Gedeon et al.] ; [ford. Gelencsér Ágnes, Manherz Zoltán, Szentpál Mária]. - Budapest : Zeneműk., 1977. - 779 p. 
ISBN: 963-330-203-X
 
Magyar táncművészeti lexikon / szerk. Dienes Gedeon ; [... szakszerk. Dienes Gedeon ... et al.] ; [a szerk. mtársa Dienes Maya] ; [... a Magyar Tánctudományi Társaság ... kiadásában]. - Budapest : Planétás : M. Tánctud. Társ., cop. 2008. - 226 p.
ISBN: 978-963-9414-14-3
 
Molnár Márta, F.
Balettek könyve / F. Molnár Márta, Vályi Rózsi ; [fotó Kanyó Béla]. - [Budapest] : Saxum, cop. 2004. - 430, [1] p., [64] t. : ill.
ISBN: 963-7168052
 
Vályi Rózsi
Balettek könyve / Vályi Rózsi, Szenthegyi István, Csizmadia György. - 2., bőv. kiad. - Budapest : Gondolat, 1961. - 501 p., 40 t.
 
 
BLUES
 
Fekete Kálmán
Első magyar blueskönyv : riportok, vallomások, tanulmányok és biográfiák / Fekete Kálmá. -  [Pécs] : Alexandra, 1996. - 526 p. : ill.
ISBN: 963-367-164-7
 
Jones, LeRoi (1934-)
A blues népe : néger zene a fehér Amerikában / LeRoi Jones ; [ford. László Balázs] ; [a versidézeteket ford. Dávidházi Péter]. - Budapest : Európa, 2007, cop. 1970. - 349, [2] p. - (Modern könyvtár, 0133-1086)
ISBN: 978-963-07-8247-0
 
Martsa Balázs
White boy blues : a fekete zene fehér mesterei / Martsa Balázs ; [közread. a] Periferic Records. - Budapest : Periferic Records, 1999 !2000. - 459 p. : ill.
ISBN: 963-00-3373-9 
 
Oliver, Paul
A blues története / Paul Oliver ; [ford. Jávorszky Béla]. - [Szászhalombatta] : DNM K., cop. 2002. - 211 p., [64] t. : ill. ; 24 cm
ISBN: 963-9369187 
 
HANGSZER
 
Ardley, Neil
Hangszerek / Neil Ardley ; [ill. Coral Mula, Will Giles, Sandra Pond] ; [fotók Dave King, Phillip Dowell, Mike Dunning] ; [ford. Sárközy Elga]. - 2. kiad. Budapest : Park, cop. 2003. - 63 p. : ill. - (Szemtanú, 0865-1973 ; 17.)
ISBN: 963-530-643-1
 
Brauer-Benke József
Afrikai hangszerek / Brauer-Benke József. - Budapest : L'Harmattan, cop. 2007. - 131 p. : ill.
ISBN: 978-963-9683-59-4 (hibás ISBN 978-963-9683-60-0) 
 
Darvas Gábor
Évezredek hangszerei / Darvas Gábor. - 2. átd. kiad. - Budapest : Zeneműkiadó, 1975
333, [3] p., 8 t. : ill.
ISBN: 963-3300819
 
Hangszerek enciklopédiája : öt világrész másfél ezer hangszere / főszerk. Ruth Midgley ; ford. Reviczky Béla. - 2. kiad. [Budapest] : Athenaeum, 1999. - 318 p.
ISBN: 963-85979-2-5
 
Mandel Róbert
Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert ; [a hangszerfotókat kész. Hász András. -  [Budapest] : Kossuth, cop. 2008. - 175 p. : ill.
ISBN: 978-963-09-5743-4 
 
Meer, John Henry van der
Hangszerek az ókortól napjainkig / John Henry van der Meer ; ... Karasszon Dezső fordításának felhasználásával .- Budapest : Zeneműk., 1988. -281, [20] p.
ISBN: 963-330-670-1 
 
Németh Amadé (1922-2001)
Hangszerek és zenekarok kézikönyve / Németh Amadé. - [Budapest] : Anno, [2001]. - 271 p. : ill. 
ISBN: 963-375-121-7
 
Sárosi Bálint
Magyar népi hangszerek / írta Sárosi Bálint ; az ábrákat rajzolta Varga Hajdu István
Dátum: 1978. - 2. kiad. Budapest : Tankvk., 1978. - 115 p. : ill. - (Ének-zene szakköri füzetek, 0133-4964 ; 1.)
ISBN: 963-17-3094-8 
 
Törőcsik Attila
Hangszerek kislexikona / Törőcsik Attila. - [Budapest] : Saxum, cop. 2003. - 254 p. : ill.- (A tudás könyvtára, 1417-720X)
ISBN: 963-9308-70-6
 
Wade-Matthews, Max
A hangszerek és a zene könyve : [húros hangszerek, fa- és rézfúvósok, ütős hangszerek, billentyűs hangszerek és az emberi hang] : [a zene és a zenekarok története] / Max Wade-Matthews ; [ford. Ongrádi Melinda] ; [fképezte John Freeman]. - Budapest : Cser K., 2006. - 259, [1] p. : ill.
ISBN: 963-9666-05-X 
 
JAZZ
 
Gonda János
Jazzvilág / Gonda János. - Budapest : Rózsavölgyi, 2004. - 608 p., LXIV t. : ill.
ISBN: 963-8623853
 
Jacobs, Michael
Fejezetek a jazz történetéből = All that jazz / Michael Jacobs ; [ford. Simon Géza Gábor]. -  [Budapest] : Gemini Budapest Kiadó : Rózsavölgyi és Társa, 1999. - 255 p.
ISBN: 963-8168-35-8
 
Jazz-zenészek lexikona : Guinness ki kicsoda a jazzben? / főszerk. Colin Larkin ; a magyar kiad. szerkesztője Boris János ; ford., a magyar jazztörténeti tanulmányt írta, a diszkográfiát összeáll. Simon Géza Gábor. - [Budapest] : Kossuth, 1993. - 478 p.
ISBN: 963-09-3678-X
 
Simon Géza Gábor
Magyar jazztörténet / Simon Géza Gábor ; közread. a] Magyar Jazzkutatási Társaság. - Budapest : M. Jazzkut. Társ., 1999. - 351 p. : ill. ; 29 cm + 2 CD
ISBN: 963-03-8549-X
 
 
MUSICAL
 
Marton Árpád (1972-)
Musical-kalauz / Marton Árpád. - Budapest : Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1998. - 266, [4] p. 
ISBN: 963-11-7451-4
 
Miklós Tibor
Musical! : egy műfaj és egy szerelem története / Miklós Tibor ; [... ill. ... Ikládi [!Iklády] László et al.]. -  [Budapest] : Novella, cop. 2002. - 589 p. : ill.
ISBN: 963-9442-04-6
 
Schmidt-Joos, Siegfried
A musical / Siegfried Schmidt-Joos ; [ford. Gergely Erzsébet ; [utószó Vitányi Iván]. - Budapest : Gondolat Könyvkiadó, 1970. - 434, [2] p.
 
OPERA
 
Balassa Imre
Operák könyve / Balassa Imre, Gál György Sándor. - Átd. és bőv. kiad. – Budapest : Zeneműk., 1975. - 799 p. 
ISBN: 963-3300509 
 
Balassa Imre
Operakalauz : Zenepéldákkal / Balassa Imre, Gál György Sándor. - Budapest : Zeneműkiadó, 1960. - 863 p.
 
Batta András
Opera : zeneszerzők, művek, előadóművészek / szerk. Batta András ; [ford. Tasnádi Ágnes ..., Fejérvári Boldizsár ... és Szilágyi Éva ...]. - Budapest : Vince, 2006. - 927 p. : ill.
ISBN: 963-9552-82-8
 
Boyden, Matthew
Az opera kézikönyve : Opera 125 / írta Matthew Boyden ; társszerzők Joe Staines [et al.] ; [ford. Barabás György et al.] ; [a m. vonatkozású szócikkeket írta Alföldy Gábor et al.]. - [Budapest] : Park, cop. 2009. - XXV, 743 p. : ill. 
ISBN: 978-963-530-854-5
 
Gammond, Peter
Opera : képes enciklopédia / Peter Gammond ; [ford. Somogyi Ágnes és Székely György]. - 2. kiad. [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 1997. - 256 p. : ill. 
ISBN: 963-09-3954-1
 
Kertész Iván
Operakalauz / Kertész Iván ; [a mutatókat összeáll. Császár Györgyi]. - Új bőv. kiad. - [Budapest] : Saxum, cop. 2005. - 518 p. 
ISBN: 963-7168-25-7 
 
Németh Amadé
Operahősök lexikona : ki kicsoda az operákban? / Németh Amadé. -  [Budapest] : Anno, [2000]. - 237 p.
ISBN: 963-375-012-1
 
Sadie, Stanley (1930-2005)
Opera : képes enciklopédia / összeáll. Stanley Sadie ; [ford. Draskóczy Piroska, Andó Éva]. - [Budapest] : Kossuth, cop. 2005. - 320 p. : ill.
ISBN: 963-09-4690-4 
 
Till Géza
Opera / Till Géza. - Átd. kiad. [Budapest] : Nemz. Tankvk., 1995. - 455 p. : ill. 
ISBN: 963-18-5962-2
 
Várnai Péter (1922-1992)
Operalexikon / Várnai Péter. - Budapest : Zeneműkiadó Vállalat, 1975. - 533, [4] p. 
ISBN: 963-330-107-6 
 
Várnai Péter
Oratóriumok könyve / Várnai Péter ; Ferencsik János előszavával. - 2. bőv. kiad. – Budapest : Zeneműk., 1983. - 440 p.
ISBN: 963-330-469-5 (v.)
 
Winkler Gábor (1938-)
Barangolás az operák világában : kezdőknek, haladóknak és megszállottaknak / Winkler Gábor ; [... grafika: Gáspár Imre]. - Budapest : Tudomány K., 2004-2006. - 4 db : ill. 
1. köt., Zeneszerzők A-G-ig. - 2004. - 800 p. - Bibliogr.: p. 793-800. - 963-8194-42-1 
2. köt., Zeneszerzők H-Pa-ig. - 2004. - p. 801-1815. - Bibliogr.: p. 1802-1815. - 963-8194-43-X 
3. köt., Zeneszerzők Pf-S-ig. - [2006]. - p. [11], 1828-2670. - Bibliogr.: p. 2661-2670. - 963-8194-44-8 
4. köt., Zeneszerzők T-Z-ig. - [2006]. - p. [11], 2684-3354., [30]. - Bibliogr.: p. [3375-3384]. - 963-8194-55-3 
ISBN: 963-8194-41-3
 
 

 


Bródy naptár

BRÓDY Hírlevél

Mindig naprakészen a Bródy Sándor Könyvtár legfrissebb híreiből!

Fenntartónk

Eger város

Kapcsolat

Cím: 3300 Eger Kossuth L. utca 16.
E-mail: info@brody.iif.hu
Telefon: 36/516-595

Központi könyvtár nyitvatartás
hétfő: 13-18
kedd-péntek: 10-18
szombat: 10-16

További részlegeink nyitvatartása

Szakmai elismeréseink

 
 

 

 
 
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés, online hosszabbítás

EBSCO eBooks

 

E'mese vár

Blogok

A Zenei Gyűjtemény blogja